Dobrovolnictví

Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA je v Mobilním hospici Ondrášek zajištěn také dobrovolnický program. 

Cílem dobrovolnictví v Mobilním hospici Ondrášek je doprovázet jak nemocného, tak jeho rodinu a jemu blízké osoby v nelehkém období blížícího se konce života. Dobrovolník nenahrazuje práci sester ani sociálních pracovníků, ale doplňuje ji. Dobrovolník nemusí mít odborné vzdělání, postačí, když bude nemocným a jejich příbuzným přátelskou oporou, bude je respektovat, naslouchat jim...

Dobrovolníci v Ondrášku mohou vykonávat např. tyto aktivity:

· rozhovory s pacienty a s jejich příbuznými

· společenské hry, výtvarné a rukodělné činnosti 

· společné čtení a předčítání, nebo jen tiché sdílení

· společnost sourozencům nemocného dítěte

· pomoc při pořádání akcí hospice

Co Vám může dobrovolnictví přinést?

 - nové zkušenosti

 - možnost dále se vzdělávat

 - nové kontakty a přátele

 

Kontaktní informace pro dobrovolnictví: Bc. Zuzana Priesolová, tel.: 603 566 336, email:socialni@mhondrasek.cz

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz