Nejčastější dotazy

Jak je možno žádat o přijetí do péče?

Ohledně možnosti přijetí do péče Ondrášku kontaktujte naši vrchní sestru. Ta se Vás zeptá na základní informace o nemocném, vyžádá si lékařské zprávy o jeho aktuálnímu stavu. Na základě těchto zpráv rozhodne náš lékař, zda je nemocný indikován pro péči Ondrášku. Možné přijetí do péče se dále odvíjí dle naší volné kapacity.

Vrchní sestra Vám pomůže zvážit Vaši situaci, navrhne, co je potřeba zajistit ještě před přijetím do péče, případně nabídne konzultaci také s naší sociální pracovnicí.


V jaké oblasti zajišťujete vaše služby?

Péče je poskytována v oblasti dojezdu do 30 km od sídla našeho mobilního hospice. U dětských pacientů je to oblast Moravskoslezského kraje. Aktuální možnost přijetí do péče je vždy nutno konzultovat s personálem hospice.


Kolik budu platit za poskytování vašich služeb?

Naše péče je nemocným poskytována zdarma. Zpoplatněno máme jen zapůjčování kompenzačních pomůcek z naší půjčovny, kde vybíráme drobné poplatky.


Potřebuji si zapůjčit kompenzační pomůcky, mohu využít služeb vaší půjčovny?

V současné době zapůjčujeme pomůcky z naší půjčovny pouze našim stávajícím klientům. V případě, že potřebujete pouze zapůjčit pomůcky a nepotřebujete naše další služby, kontaktujte sociální pracovnici, která Vám poradí, kde jinde si můžete pomůcky zapůjčit.


Jak je činnost Ondrášku financována?

I přes dlouholetá jednání ohledně legislativy pro mobilní hospicové služby a jednání se zdravotními pojišťovnami, prozatím nejsou naše služby hrazeny ze zdravotního pojištění. Finanční náklady na naši činnost každoročně pokrýváme díky laskavé podpoře nejrůznějších nadací, podpoře v rámci dotačních programů města, kraje, ministerstev a zejména díky firemnímu sponzorství a dárcovství soukromých osob.


Jak často přicházíte za nemocným domů?

Podle toho, jak to nemocný potřebuje. Někdy každý den, někdy jednou týdně, někdy i vícekrát denně.


Kdo všechno za pacientem přichází?

Zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovnice, podle potřeby psycholog, duchovní, dobrovolníci.


Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz