Vzdělávání a přednášková činnost

Personál Mobilního hospice Ondrášek je aktivně zapojen do přednáškové činnosti v oblasti paliativní péče. Přednášky jsou určeny jak odborné, tak laické veřejnosti.

11/2016Pokud máte zájem se podívat na zajímavou přednášku z konference nebo si stáhnout inspirativní prezentaci, navštivte webové stránky http://www.detsky-hospic.cz/ a v sekci konference/videa můžete najít videozáznam a prezentace přednášejících, vč. naší paní ředitelky Bronislavy Husovské a poradce pro pozůstalé Radky Bužgové.

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz