Sociální pracovníci

Pozvánka na kurz 22.6.2017
24.1.2017 Základy psychosociální podpory rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem, akreditace MPSV

Akreditace MPSV ČR č. 2015/0048-SP

cena 1 100 Kč

9:00 – 16:00 hodin

Gurťjevova 459/11, Ostrava – Zábřeh

Anotace kurzu: Účastníci kurzu budou seznámeni se základní problematikou psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným či umírajícím dítětem. Kurz bude směřovat k objasnění základních pojmů dětské paliativní péče, psychosociálních problémů spojených se somatickým onemocněním v dětském věku, sociálního postavení nemocných dětí a reakcí rodičů na onemocnění dítěte. Účastníci kurzu získají přehled o možnostech péče, podpory a pomoci těmto lidem a o způsobu práce s touto cílovou skupinou (před a po úmrtí dítěte). Kurz bude mimo jiné veden i formou praktických příkladů a práce s kazuistikou.

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci, kteří se setkávají s vážně nemocnými, umírajícími dětmi, a jejich rodiči nebo zájemcům o tuto problematiku

Lektorský tým:

PhDr. Radka Bužgová Ph.D. –odborný asistent v Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty v Ostravě, Poradce pro pozůstalé

Mgr. Veronika Duračková – sociální pracovnice

Přihlášení:vyplňte přiloženou přihlášku, zašlete ji na e-mail: vzdelavani@mhondrasek.cz , do předmětu zprávy napište název kurzu, na který se hlásíte. Přihlášku můžete zaslat také písemně. Týden před plánovaným kurzem Vám bude zaslán podrobný harmonogram, spolu s organizačními informacemi.

Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Satolová, koordinátorka Centra vzdělávání, tel.: 777 946 777

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz