Zdravotní sestry

Pozvánka na kurz 22.6.2017


26.1.2017 Domácí hospicová péče o děti, akreditace ČAS

Školící akce je zařazena do kreditního sytému celoživotního vzdělávání dle platných zákonů a předpisů souvisejících,vedena u ČAS pod číslem KK/278/2016 a je ohodnocena

4 kreditními body.

Cena 1 000 Kč

9:00 – 16:00 hodin

Gurťjevova 459/11, Ostrava – Zábřeh

Anotace kurzu: Účastníci školící akce budou seznámeni se základními pojmy v dětské paliativní péči, budou vědět komu je paliativní péče určena, kdy a jakým způsobem je paliativní péče poskytována a za jakých podmínek je možné poskytovat paliativní péči dětem v domácím prostředí. Účastníci budou orientování v tématu a budou mít základní povědomí o tom, co obnáší paliativní péče o děti v domácím prostředí. V praxi budou moci využít nabytých znalostí především v lepší komunikaci s dětmi, které umírají a potřebují pomoc, a jejich rodiči. V rámci školící akce budou představeny kazuistiky dětí, jimž byla paliativní péče v domácím prostředí poskytována.

Pro koho je akce určena:zdravotní sestry, které se setkávají s vážně nemocnými, umírajícími dětmi, a jejich rodiči nebo zájemcům o tuto problematiku

Lektor: Bc. Bronislava Husovská, Dis. – ředitelka

Přihlášení: vyplňte přiloženou přihlášku,zašlete ji na e-mail: vzdelavani@mhondrasek.cz , do předmětu zprávy napište název kurzu, na který se hlásíte. Přihlášku můžete zaslat také písemně. Týden před plánovaným kurzem Vám bude zaslán podrobný harmonogram, spolu s organizačními informacemi.

Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Satolová, koordinátorka Centra vzdělávání, tel.: 777 946 777

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz