Lékaři

Pozvánka na kurz 22.6.2017


Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. ve spolupráci s Mobilním hospicem Ondrášek o.p.s. a s Českou lékařskou komorou OS Ostrava si Vás dovoluje srdečně pozvat na konferenci Paliativní péče dne 11.10.2016

MUDr. Dagmar Palasová: „Opioidy, léčba bolesti – novinky , zkušenosti” 45 min.

„Co vše vlastně může praktický lékař předepsat?”30 min.

MUDr.Lenka Delongová: „Paliativní péče v prostředí Mobilního hospice Ondrášek.” 45 min.

„Kdy začít s paliativní péčí? Odhad prognózy.” 30 min.

JUDr. Krejčíková Helena: “Právní aspekty preskripce opioidu, opiáty a řízení auta.? 30 min.

„Dříve vyslovená přání.” 30 min.

Bc.Petra Míčková DiS „Sociální potřeby, příspěvky na péči.” 45 min.

Pozvánka zde: http://www.mhondrasek.cz/9/Novinky.xhtml


Dětská paliativní péče

Gurťjevova 459/11, Ostrava – Zábřeh

Anotace kurzu: Cílem kurzu je přiblížit lékařům pečujícím o děti realizaci paliativní péče v domácím prostředí. Účastnící získají povědomí o skupinách dětí, jimž je paliativní péče určena, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné paliativní péči v domácím prostředí poskytovat. Budou seznámeni s nejčastějšími symptomy umírajících dětí a možnostmi léčebných a ošetřovatelských postupů umožňující péči o nevyléčitelně nemocné a umírající dítě i v domácích podmínkách. V kurzu budou také představeny kazuistiky dětí, jimž byla paliativní péče v domácím prostředí poskytována.

Pro koho je akce určena: lékaři, kteří se setkávají s vážně nemocnými, umírajícími dětmi, a jejich rodiči nebo zájemcům o tuto problematiku

Lektor: MUDr. Hana Lažová – dětská lékařka

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz