Praxe studentů

V případě zájmu o výkon praxe v našem zařízení si prosím prostudujte podmínky a požadavky a vyplňte dotazník. Vyplněný dotazník zašlete na email: vzdelavani@mhondrasek.cz. Na tento email můžete směřovat také případné dotazy k výkonu praxe.

Mgr. Naďa Satolová – Koordinátorka Centra vzdělávání

Název dokumentu
Smluvní ošetření praxí studentů
Podmínky a požadavky pro výkon praxe
Dotazník k výkonu praxe

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz