Ostatní vzdělávání v paliativní péči

Česká společnost paliativní medicíny pořádá ve dnech 8. – 9.2017

IX. celostátní konference paliativní medicíny

Jedná se o největší a nejvýznamnější tuzemskou odbornou konferenci, která se zabývá problematikou paliativní medicíny a péče. Konference navazuje na tradici česko – slovenských konferencí paliativní medicíny a letos poprvé se uskuteční v kongresovém hotelu Voroněž v Brně.

Konference je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, pastoračním pracovníkům a kaplanům, ale i všem dalším zájemcům, kteří v rámci své profese pracují s nevyléčitelně nemocným a umírajícími. Bližší informace a přihlášky: https://konference.paliativnimedicina.cz/


Konference Společnou cestou

termín: 13.9.2016 Valašské Meziříčí

Místo: Budova městského úřadu


VIII. česko-slovenská konference paliativní medicíny

termín: 23. 09. 2016 - 24. 09. 2016, Brno

Místo: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: Dle typu registrace

Konference je určena lékařům, sestrám, psychologům, sociálním pracovníkům i dalším odborníkům, kteří ve své práci přicházejí do kontaktu s nevyléčitelně nemocnými pacienty.


II. ODBORNÁ HOSPICOVÁ KONFERENCE

"SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME VÍC"

termín 22.9.2016, Plzeň V září 2016 se opět uskuteční Hospicová konference v Plzni, kterou pořádá Plzeňská diecéze Církve československé husitské. Partnery jsou písecký Domácí hospic Athelas, Hospic svatého Lazara v Plzni a Diakonie a misie Cirkve československé husitské.

Na konferenci bude přednášet i ředitelka MH Ondrášek Bc. Bronislava Husovská, DiS. Kontakt: kancelar@plzenskadiecese-ccsh.cz (Lenka Hanusová)


Konference Doma je doma až do posledního okamžiku

Vám nabídne možnost poznat mobilní hospicovou péči z pohledu všech členů multidisciplinárního týmu - z pohledu lékaře, zdravotní sestry, psychologa, duchovního, sociální pracovnice, dobrovolníka a poradkyně pro pozůstalé.

Karlovy Vary 11.10.2016  

Přednášejí naše tři kolegyně a další odborníci na hospicovou péči.

Bc. Bronislava Husovská, DiS.  "Dětská paliativní péče“

PhDr. Lucie Sikorová PhD. "Pohled dobrovolníka v mobilní hospicové péči"

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D."Poradenství pro pozůstalé"


Koncerence APHPP DUCHOVNÍ ROZMĚR PÉČE O UMÍRAJÍCÍ - DOKTORE, MÁM STRACH, KOLIK ČASU MI ZBÝVÁ?

termín: 13.10.2016 Praha. Tato konference je určena zejména pro zaměstnance a spolupracovníky hospiců. Přednášet bude mj. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. a další odborníci. Více informací vč. přihlášky naleznete zde: http://asociacehospicu.cz/elektronickaprihlaska

místo: Palác Caritas

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz