Co je paliativní péče

Paliativní péče je aktivní komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější součástí je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných.

Cílem paliativní péče je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin, které čelí problémům spojeným s životem ohrožujícím onemocněním. 

Tohoto cíle dosahuje prevencí utrpení a úlevou od něho za pomoci prostředků časné identifikace, náležitého hodnocení a léčení bolesti i dalších tělesných, psychosociálních a spirituálních obtíží.

Světová zdravotnická organizace WHO dále konstatuje, že paliativní péče:

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz