Výroční zprávy a audity

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s zveřejňuje každý rok závěrečnou hodnotící zprávu, ve které prezentuje svou činnost a hospodaření.

Výroční zprávy a výsledky auditů zde:


Název dokumentu
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výsledek auditu 2012
Výroční zpráva 2011
Výsledek auditu 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2006

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz