Členové týmu

Bc. Bronislava Husovská, Dis. - ředitelka

Vystudovala střední zdravotnickou školu a později také obor sociální a charitativní práce. Pracovala jako zdravotní sestra na chirurgickém a anesteziologickém oddělení. Od roku 2000 působila v charitní ošetřovatelské a hospicové péči. Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila už v začátcích jeho fungování (r. 2005). V roce 2009 získala ocenění „Sestra roku“. Absolvovala měsíční stáž a speciální kurz dětské domácí paliativní péče v Dětském domácím hospici ve Varšavě. 

Je pověřena řízením organizace. Zařizuje přijetí dětských pacientů do péče, věnuje se přednáškové činnosti v oblasti paliativní péče.

Zdravotní sestry

  Bc. Ivana Bereková - vrchní sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu a bakalářský obor Sociálně zdravotní geriatrická péče na Ostravské univerzitě. Pracovala na interním oddělení, interní JIP, interní ambulanci a v charitní ošetřovatelské a hospicové péči. Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila v roce 2006, pak znovu po mateřské dovolené v roce 2014. Absolvovala měsíční stáž a speciální kurz dětské domácí a paliativní péče v Dětském domácím hospici ve Waršavě. Koordinuje práci sester, komunikuje s lékaři. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dospělé pacienty. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti paliativní péče.

Jana Kapošváryová

Vystudovala střední zdravotnickou školu. Pracovala na chirurgickém oddělení, dále na revmatologické a ortopedické ambulanci. Od roku 1998 byla činná v charitní ošetřovatelské službě v mobilní hospicové péči. Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila v roce 2006. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dospělé pacienty.

 Jelena Kajzarová

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Petěrburgu. Pracovala na chirurgickém oddělení, dále v Gerontocentru. Od roku 2005 v mobilní hospicové péči v rámci charitní ošetřovatelské služby. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2007. Absolvovala měsíční stáž a speciální kurz dětské domácí paliativní péče v Dětském domácím hospici ve Varšavě. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dětské a dospělé pacienty.


Žaneta Klečková

Vystudovala střední zdravotnickou školu, pomaturitní specializační studium v oboru dětská sestra. Pracovala na popáleninovém centru, na JIP dětské kliniky. V roce 2010 nastoupila do lůžkového Hospice Sv. Lukáše. Od roku 2011 je zaměstnána v Mobilním hospici Ondrášek. Absolvovala měsíční stáž a speciální kurz dětské domácí paliativní péče v Dětském domácím hospici ve Varšavě. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dětské a dospělé pacienty, přednáškovou činnost v oblasti paliativní péče.S.M. Faustyna, scb (Mgr. Marie Bubová)

Vystudovala střední zdravotnickou školu, magisterský obor křesťanská výchova na teologické fakultě  a bakalářské studium oboru ošetřovatelství na fakultě zdravotnictví. Pracovala na interní příjmové ambulanci, interním lůžkovém oddělení, v charitních domovech, v LDN, krátce v lůžkovém Hospici sv. Lukáše. Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila v roce 2013. Absolvuje měsíční stáž a speciální kurz dětské domácí paliativní péče v Dětském domácím hospici ve Varšavě. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dětské a dospělé pacienty.


PhDr. Lucie Sikorová, PhD. - zdravotní sestra pro stacionář


Hana Cieslarová - zdravotní sestra pro stacionář

Vystudovala Ostravskou univerzitu, sociálně zdravotní a geriatrickou péči a všeobecnou sestru. Pracuje ve Fakultní nemocnici v Ostravě na Klinice hematoonkologie, na JIP jako všeobecná sestra. V Mobilním hospici Ondrášku pracuje externě jako zdravotní sestra ve stacionáři od května 2017.


Mgr. Dominika Domašíková - fyzioterapeut

Vystudovala magisterský obor fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Pracovala v Sanatoriích Klimkovice jako fyzioterapeut na oddělení dětské rehabilitace. Od roku 2012 se věnovala rehabilitační a ošetřovatelské asistenci u hendikepovanych dětí ve středisku Výzva Centra pro rodinu a sociální péči. V lednu roku 2016 nastoupila do Mobilniho hospice Ondrašek jako garant rehabilitační péče pro dětské i dospělé pacienty v paliativní péči. Poskytuje rehabilitační a fyzioterapeutickou péči  hlavně dětským pacientům v domácím prostředí na území celého Moravskoslezského kraje.


Bc. Petra Míčková, DiS. - Sociální pracovnice

Vystudovala obor Sociální práce na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě a Andragogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Působila jako poradkyně v Občanské poradně Charity Bohumín, sociální pracovnice v NDC pro osoby bez přístřeší v Charitě Bohumín a sociální pracovnice a vedoucí střediska v Domově Korýtko. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od března 2015.


Bc. Zuzana Priesolová - Sociální pracovnice

Vystudovala obor sociálně zdravotní a geriatrická péče na Ostravské univerzitě, poté doplňující pedagogické studium. Pracovala s lidmi s mentálním postižením, jako knihovnice v oddělení pro děti a mládež a jako sociální pracovnice v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. V Mobilním hospici Ondrášek působí od prosince 2015.


Mgr. Veronika Duračková - sociální pracovnice, tč. na mateřské dovolené

Vystudovala Ostravskou univerzitu, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem a absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychoanalýzu. Pracovala například v agentuře domácí péče v Irském Dublinu, kde se věnovala onkologickým pacientům. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2014 jako sociální pracovnice pro rodiny s dětmi. Věnuje se přednáškové činnosti v oblastech dětské paliativní péče. 


PhDr. Radka Bužgová, PhD. - Poradce pro pozůstalé

Vystudovala obor sociální práce, získala doktorát v oblasti zdravotně-sociální péče. Pracovala jako sociální pracovnice v Ústavu sociální péče pro osoby s tělesným postižením, jako vedoucí Domovinky pro seniory a Stanice pečovatelské služby. Od roku 2006 působí jako odborný asistent v Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty v Ostravě. Absolvovala akreditovaný kurz Poradce pro pozůstalé. Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2012 jako poradce pro pozůstalé.

Mgr. Martina Dunděrová - vedoucí fundraisingu

Vystudovala speciální pedagogiku na UP v Olomouci. V době studií pracovala na projektu péče o hluchoslepé v ČR, poté nastoupila do Společnosti pro ranou péči. V rané péči pracovala 20 let a postupně prošla různými pozicemi, od poradkyně rané péče a instruktorky stimulace zraku přes vedoucí pracovišť v Ostravě a v Praze a ředitelku SPRP. Po návratu z čtyřletého pražského působení nastoupila v září 2015 na pozici vedoucího fundraisera v Mobilním hospici Ondrášek. Ondrášek tak může těžit z jejích zkušeností jak z přímé práce, tak z managementu a fundraisingu.


Ing. Jana Pastrňáková - fundraiser

Vystudovala VŠB technickou univerzitu Ostrava, obor Marketing a obchod. Od základní školy je členkou skautu, dnes už jako vedoucí akcí a hospodář střediska. Při studiu působila také na pozici redaktora časopisu Sokolská 33. Své znalosti a zkušenosti teď zúročuje v Mobilním hospici Ondrášek na pozici fundraiser, specialista na eventy. Mgr. Žaneta Frenn - fundrasier, správce dátabází

Vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od června 2017 na pozici fundraiser – správce databází. Mimoto pro Ondrášek běhá maratony.Yveta Konečná - koordinátor, fundraiser

Vystudovala  SPŠ strojní  v Ostravě.  Po ukončení se věnovala převážně obchodní činnosti. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od července roku 2017. Zpočátku  pomáhala jako dobrovolník v administrativní oblasti a později  nastoupila na trvalý pracovní poměr.Bc. Miroslava Galajdová, DiS. - koordinátor, fundraiser - tč. na mateřské dovolené

Vystudovala Sociální pedagogiku na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě a Andragogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.

V Mobilním hospici Ondrášek pracuje s krátkou přestávkou od dubna roku 2014.


Mgr. Naďa Satolová - koordinátor Centra vzdělávání      

Absolvovala obor Marketing a management firmy a magisterské studium na Pedagogické fakultě OU. Od roku 2002 pracovala v přímé péči a v terénu jako poradce rané péče pro rodiny dětí s postižením a jako pracovní terapeut pro lidi s duševním onemocněním. Souběžně se věnovala lektorování a tréninku v oblasti měkkých dovedností pro firemní klientelu. Je absolventkou ročního výcviku Integrativního koučování pod Školou manažerského rozvoje, ročního výcviku se sebezkušeností v metodice prevence a dalších akreditovaných vzdělávání v oblasti odborného poradenství a rozvoje. V Mobilním hospici Ondrášek působí od ledna 2016.                     

Ing. Eva Kolašínová - koordinátor projektů, účetní

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1995 pracovala jako účetní pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje na pozici koordinátora projektů a účetní od ledna 2015.


Lékaři pro dospělé pacienty    

MUDr. Dagmar Palasová - Odborný garant

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Atestace v interním lékařství, v oboru hygiena a epidemiologie, v oboru paliativní medicína a léčba bolesti. Je členkou atestační komise nástavbového oboru paliativní medicína. V současné době je primářkou oddělení následné péče Nemocnice v Bílovci. Aktivní v přednáškové činnosti v oblasti paliativní medicíny. Mobilním hospici Ondrášek působí jako odborný garant zdravotní péče. Poskytuje odbornou paliativní péči pro dospělé a dětské pacienty.


MUDr. Pavla Navrátilová - vedoucí lékař

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pracovala jako lékař na Klinice onkologické Fakultní nemocnice Ostrava, poté na Klinice radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Jako externí lékař působila v Mobilním hospici Tabita a Hospici sv. Alžběty v Brně. V roce 2013 získala atestaci v oboru Radiační onkologie. Od roku 2017 pracuje v Mobilním hospici Ondrášek, kde poskytuje specializovanou paliativní péči. 


MUDr. Lenka Lazecká Delongová - tč. na mateřské dovolené

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2014 získala atestaci v oboru Všeobecné praktické lékařství, následně absolvovala měsíční stáž u organizace Shalom for Uganda v Ugandě. Do roku 2014 pracovala na interní příjmové ambulanci v Karvinské hornické nemocnici, následně na Oddělení následné péče v Bílovci. V roce 2015 získala atestaci v oboru Paliativní medicína. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od dubna roku 2015.


MUDr. Ivana Březinová

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2007 II. atestace v oboru radiologie. Od roku 1995 pracuje na onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Od roku 2010 pracuje jako externí lékař v Mobilním hospici Ondrášek. Poskytuje specializovanou paliativní péči pro dospělé pacienty.

MUDr. René Šrubař

Vystudoval Lékařskou fakultu UP v Olomouci, pracuje na onkologické klinice FN Ostrava v oboru radiační onkologie. Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupil v roce 2005. Poskytuje specializovanou paliativní péči pro dospělé pacienty.


Lékaři pro dětské pacienty

MUDr. Hana Lažová

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2005 je zaměstnána na Klinice dětského lékařství FN Ostrava. V roce 2012 atestovala v oboru pediatrie. Věnuje se dětské revmatologii, absolvovala 7-měsíční stáž dětské revmatologie v Dětské nemocnici v Brně. V Mobilním hospici Ondrášek působí od roku 2012.

Poskytuje specializovanou paliativní péči pro děti.

MUDr. Veronika Křivská

Vystudovala 2.LF UK. Pracovala na dětských odděleních nemocnic v Opavě, Novém Jičíně a na Klinice dětského lékařství FN Ostrava. V r. 2014 atestovala v oboru dětské lékařství. Od r. 2015 pracuje jako praktická lékařka pro děti a dorost v Opavě a zároveň působí v Mobilním hospici Ondrášek.

MUDr. Tereza Vítečková

MUDr. Květoslava Kacířová

Vystudovala LF UP v Olomouci, po promoci pracovala do r. 2012 na Dětském oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku. Atestaci z dětského lékařství složila v r. 2008, atestaci z PLDD v r. 2010. Zároveň vystudovala homeopatii při CEDH a od r. 2015 je lektorem homeopatie. Nyní od r. 2014 pracuje jako Praktická lékařka pro děti a dorost v Ostravě Porubě. Zároveň se účastní služeb na JIP a novorozeneckém oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku a Havířově. 

V Ondrášku působí od r. 2012.  


MUDr. Radim Novák


Psychologové

PhDr. Ilona Koťátková

Mgr. Tomáš Šobáň

Mgr. Martina Pastuchová

Mgr. Jana Hořínková

Mgr. Helena Šedová

PhDr. Svatopluk Antoš

Mgr. Karel Slíva


Psychiatři

MUDr. Barbora Šilhánová

Promovala na 3. LF UK. V roce 2008 atestace v oboru psychiatrie. Od roku 2003 pracuje v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Působí v soukromém Psychiatrickém a psychosomatickém centru v Ostravě. S Mobilním hospicem Ondrášek spolupracuje jako externí lékař v oblasti psychiatrie.

MUDr. Petr Šilhán

Po promoci na 3. LF UK pracoval v Psychiatrické léčebně v Opavě. V roce 2007 atestace v oboru psychiatrie. Výcvik v psychodynamické psychoterapii. V současné době působí jako primář Psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. S Mobilním hospicem Ondrášek spolupracuje jako externí lékař v oblasti psychiatrie.


Duchovní

P. Mgr. Vítězslav Řehulka 

P. ThLic. Václav Tomiczek

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz