Příběhy z praxe

 

Zde vám přinášíme k nahlédnutí příběhy z naší práce. O tom, co pro nás tato práce znamená, co nám přináší ...
 

 

Název dokumentu
Rozloučení s Marcelkou
Je krásný slunečný prázdninový den
Vzpomínám si
Je neděle ráno
Stále vidím jeho milý úsměv

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz