Organizační struktura

správní rada 

JUDr. Sylva Vartová

PhDr. Ilona Koťátková

MUDr. Dagmar Palasová

dozorčí rada

JUDr. Josef Fikáček

MUDr. Dušan Buchta

Ing. Ondřej Varta

ředitel, statutární zástupce
Bc. Bronislava Husovská, DiS.

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz