Zdravotní péče

Co děláme:

V domácím prostředí, tam kde je lidem nejlépe,
poskytujeme odbornou zdravotní pomoc včetně paliativní péče prostřednictvím zkušených specializovaných zdravotních sester. Tato péče je odborně srovnatelná se zdravotní péčí v nemocnici či jiných zdravotnických zařízeních.

Po domluvě s lékařem zajišťujeme všechny odborné výkony:

· kontrola aktuálního zdravotního stavu nemocného,

· podávání léků,

· aplikace injekční a infuzní terapie,

· aplikace parenterální výživy a výživy do PEGu (výživu nepředepisujeme, to může učinit jen specialista),

· odběry krve a biologického materiálu,

· ošetřování periferních a centrálních žilních vstupů,

· ošetření permanentního močového katétru, výměna katétru, stomií,

· kontinuální dávkování opiátů pomocí infuzních dávkovačů,

· aplikace kyslíku,

· ošetření dekubitů, převazy, atd. 

Kvalifikovaně zvládáme průvodní jevy doprovázející těžká onemocnění - bolest, nevolnost, problémy s vyprazdňováním, dekubity apod.

Co neděláme:

Neprovádíme klasickou ošetřovatelskou péči. Nezajišťujeme každodenní hygienu, stravování ani osobní asistenci. Jsme však schopni poradit Vám, jak a kde tyto služby najít.

Členy rodiny zaškolíme v ošetřování nemocného a v používání zdravotních a kompenzačních pomůcek, které našim pacientům zapůjčíme.

Námi poskytovaná zdravotní péče je bezplatná a je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.


Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz