Odkazy

Hospicová péče v Moravskoslezském kraji a okolí

Lůžkové hospice
Hospic Sv. Lukáše
Hospic Frýdek - Místek 
Hospic Citadela Valašské Meziříčí 
Hospic na Sv. Kopečku Olomouc
Hospic sv. Alžběty v Brně

Domácí hospicová péče
Charitní středisko sv. Kryštofa
Pokojný přístav Opava 
Hospic Třinec

Paliativní péče
Hospice.cz
Paliativní medicína.cz
Asociace hospiců.cz

Sociální oblast
Sociální služby v Ostravě
Registr sociálních služeb
Česká správa sociálního zabezpečení
Portál MPSV

Pro pečující
Pečuj doma.cz
Pečující.cz
Helpnet
Internetporadna
Umírání.cz
Cesta domů Praha


Nadační fondy

Více informací naleznete v sekci Hospic pro děti a mladistvé - Odkazy.

Výbor dobré vůle

Konto Bariéry

Nadační fond JaT

Nadace Dětský mozek

Nadace Jistota

Nadace OKD

Nadace Dobrý skutek

Nadace Syner

Nadační fond Klausových

Nadace České spořitelny

Charita GE Money

Nadace Preciosa

Nadační fond Porozumění

Nadace Krása pomoci

Nadace Správného životního stylu


Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz