Spolupracujeme

Jsme velmi potěšeni zájmem vedení a pracovníků Domova seniorů Kamenec o paliativní péči a zahájením spolupráce s Mobilním hospicem Ondrášek. Toto umožní klientům, kteří jsou v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, aby v případě potíží či komplikací nebyli převáženi do nemocnic či hospice, ale strávili zbývající čas v prostředí, které je jim blízké a nahrazuje jim domov. Paliativní léčba bude poskytována našimi zdravotníky v DS Kamenec ve spolupráci s jejich vyškoleným zdravotnickým personálem.


Moment - dobročinný secondhand na Msgre. Šrámka v centru Ostravy je náš. Výtěžek z prodeje doneseného zboží je určen na provoz Ondrášku.Děkujeme Stonožce Ostrava za trvalou spolupráci při úpravě naší obrovské zahrady. Vaší pomoci si moc vážíme.

http://www.stonozkaostrava.cz/kontakt


Moravskoslezská vědecká knihovna v OstravěMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

                                                                          

Memoriál Michala Pětroše  Běžím s Majklem


Zdravotní klaunNadační fond krtek
The Warsaw Hospice for Children Foundation
DIPEX

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz