Hospic pro děti

Doprovázíme nevyléčitelně nemocné děti na cestě životem, a to v jejich přirozeném prostředí domova, kde mohou být obklopeny rodinou, přáteli a věcmi, které mají rády. Současně poskytujeme odbornou i lidskou podporu rodičům a blízkým dítěte a pomáháme jim při láskyplné péči. Chceme docílit toho, aby dítě mohlo vyrůstat doma, rodina mohla zůstat pohromadě a byla zachována její struktura.

Dětský mobilní hospic umožňuje dětem s život ohrožujícím onemocněním a jejich rodinám prožít lepší kvalitu života kombinací komplexních zdravotnických a podpůrných služeb, které jsou vždy dostupné, kontinuální a soucitné.

Základem našeho přístupu je respekt k individualitě každého dítěte a k jeho měnícím se potřebám. Uznáváme nezastupitelnou roli rodičů v péči o nemocné dítě a jejich právo společně s dítětem sami určovat, co je pro něj dobré. Respektujeme vždy soukromí rodiny a její přání.

Snažíme se být oporou také rodičům, sourozencům, případně jiným blízkým dítěte. Služby neposkytujeme jen dětem v poslední fázi života, ale pomáháme rodinám i v průběhu nemoci. Snažíme se o navázání důvěrného vztahu s dítětem a jeho rodinou, který nám pomáhá připravit se na nejtěžší chvíle v životě. Při zlepšení zdravotního stavu dítěte nebo na přání rodičů může být péče přerušena nebo ukončena. 


Pro lepší představu o konkrétní činnosti Dětského mobilního hospice Ondrášek doporučujeme zhlédnout reportáž Ivy Bartoňové zde

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz