Poslání hospice pro dospělé

Umožňujeme pacientům s nevyléčitelným onemocněním důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

Důraz klademe na léčbu bolesti a zmírnění příznaků provázejících terminální stádium nemoci. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře. Součástí naší péče je také poskytování odborného sociálního poradenství. A to jak v domácím prostředí klientů, tak v poradně, která je součástí mobilního hospice Ondrášek.


Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb biologických, psychologických, sociálních a duchovních. V hospicích je akcentován tento komplexní rozměr péče, který v jiných zařízeních může scházet. Proto jsou standardně jako součást profesionálních týmů v hospicích kromě zdravotníků přítomni - sociální pracovník, psycholog, duchovní. Nemocní lidé jsou přijímáni bez ohledu na věk či náboženské vyznání.

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz