Finanční podpora

Jednorázový dar zašlete na běžný účet hospice, vedený u České spořitelny v Ostravě č.ú. 1659518339/0800.

IBAN CZ 53 0800 0000 0016 5951 8339

Přispět lze i na účet vedený u Komerční banky s číslem 35-3935670257/0100 (účet k veřejné sbírce registrované u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje).

Prosíme dárce, kteří pošlou dar na náš bankovní účet, aby nám sdělili své kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a email) na emailové adrese: info@mhondrasek.cz, nebo telefonicky na tel: 725409000. Poté dárci vystavíme darovací smlouvu.

Trvalý příkaz z Vašeho účtu i na menší částku. Potvrzení o přijatém daru vystavíme dárci na začátku roku za dary zaslané v předchozím kalendářním roce.

Ohledně termínu předání daru se, prosím, domluvte telefonicky na č. 725409000, nebo emailem: info@mhondrasek.cz.

Daňové zvýhodnění dárců: Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Umožňuje odečíst věnované dary od základu daně.
Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářním roce) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základní daně. (Viz § 15, odst 1 Zákona o daních z příjmů.)
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně do 31. března. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet obdobně jako OSVČ rovněž ve svém daňovém přiznání.
Právnické osoby si mohou podle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založení nebo zřízení za účelem podnikání. (Viz § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů.)


Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz