Rok 2013

Dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí  http://www.mpsv.cz
Statutární město Ostrava  http://www.ostrava.cz
Moravskoslezský kraj  http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz


Města a městské obvody:

Moravská Ostrava a Přívoz http://www.moap.cz
Ostrava Jih http://www.ovajih.cz 
Mariánské Hory http://www.marianskehory.cz
Město Havířov http://www.havirov-city.cz 

Nadace
Nadace Partnerství www.nadacepartnerstvi.cz 
Nadační fond VEOLIA www.nfveolia.cz
Nadace POMOZTE DĚTEM www.pomoztedetem.cz 
Nadační fond POMOZME DĚTEM ŽÍT LÉPE http://www.pomozmedetem.cz 
Nadace Děti-kultura-sport www.nadacedks.cz 
ArcelorMittal Ostrava, a.s. http://www.arcelormittal.com/ostrava 
Plzeňský prazdroj a.s. http://www.prazdroj.cz 
Prazdroj lidem
http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/prazdroj-lidem/moravskoslezsky-region/rada-reprezentantu 
Nadační fond Tvořivý život 
Nadace Zdraví pro Moravu www.nadacezdravi.cz
Nadace Výbor dobré vůle www.vdv.cz
Gymnázium Olgy Havlové ve spolupráci s Nadací Výbor dobré vůle http://www.gyohavl.cz/
Nadace VIZE 97 www.vize.cz 
Nadační fond KIMEX www.nadacnifondkimex.cz 
Nadace Jistota Komerční banky www.nadacejistota.cz
Nadace OKD www.nadaceokd.cz
Nadace ČEZ www.nadacecez.cz      


Firmy

Alarm K+K elektronika, s.r.o. http://www.alarmkk.cz
RIDERA Bohemia, a.s. http://www.ridera.cz
NZ Reality, a.s.
ČEPS, a.s. http://www.ceps.cz
Promotion & Sale s.r.o. http://www.promotion-sale.eu
Teva Czech Industries, s.r.o. http://www.ivax-cz.com
SMP Net, s.r.o.
PAJK spol. s.r.o. http://www.pajk.cz/
František Bondra, fra-Eko
ŠMÍRA - PRINT, s r.o. www.smira-print.cz
Canis Safety, a.s. www.canis.cz
NC Line, s r.o. www.ncline.cz
Ostravské komunikace, a.s. http://www.okas.cz 
ANT Real, a.s.
ORIO Morava, a.s. www.orio.cz
MEDIPRAX comp, s.r.o.
Komerční banka
Level instruments CZ - level expert, s.r.o.

Soukromé osoby

Radek Dopater
Radomír Mifka
Erika Sasová
Josef Poláček
Jana Kovářová
Anna Tomisová
Jan Gerych
Luděk Bednarz
Lenka Kašparkievičová
Radek David
PhDr. Ladislava Lažová
Mgr. Viktoria Dvořáková
Ing. Tomáš Drozd
MUDr. Radan Kuča
Vladimír Homola
Jan Přeček
Hilda Rychlá
Lukáš Fišer
Ing. Kamil Kuzník
Hana Ivánková
Ivana Novotná
Jitka Venclíková
manželé Čapkovi
Vladimíra Nosálková
JUDr. Sylva Vartová
Pavel Krakowka
Jaroslava Hrabalová


Ostatní
Mgr. Jan Svoboda, soudní exekutor http://www.exekutor-svoboda.cz/
Fórum dárců http://www.donorsforum.cz

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz