Rok 2012

  

Jména těch, kteří neváhali přispět na dobrou věc a projevili tak svou laskavost a dobrosrdečnost jsou uvedena ve Výroční zprávě za rok 2012

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz