Poděkování dárcům a sponzorům

10/2016 Navázali jsme spolupráci v oblasti tisku s firmou Tiskservis. Vaší nabídky spolupráce si velmi vážíme. Děkujeme!


10/2016 Máme krásné tašky! Děkujeme firmě Adler, že nám tašky daroval a firmě Danter za potisk ve zvýhodněné ceně!

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz