Projekty

Domácí hospicová péče a dětský hospicový stacionář

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Cíl sub-projektu je komplexní péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Sub-projektem bude možné zajistit takovou péči, aby ti, jež jsou na sklonku života, měli zajištěnu adekvátní péči, potřebnou k tomu, aby mohli svůj život dožít důstojně v kruhu své rodiny ve svém vlastním domácím prostředí. Stejně tak doplňující péčí o dětské pacienty ve stacionáři. Abychom dosáhli kvalitní péče, je nezbytné mít kvalitní zázemí organizace jak po technické stránce, tak po stránce personální. Projekt byl ukončen 30.9.2016


Projekt Domácí hospicová péče pro dospělé a dětské pacienty

Podpo
řeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Hlavním cílem sub-projektu je vznik komplexního systému poskytování domácí hospicové péče dětským a dospělým pacientům, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a umírají. Dílčím cílem sub-projektu je, aby péče o tyto pacienty byla poskytována finančně stabilní organizací která má kvalitní vedení a systém fundraisingu. Abychom zajistili kvalitní péči musíme zajistit dostatečně financování a managament společnosti.

Projekt byl ukončen 31.3.2016

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz