Cena Olgy Havlové 2017

08.06.2017 14:41

Ředitelka Mobilního hospcie Ondrášek Bronislava Husovská v letošním udělování cen Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové obdržela poděkování za vynikající realizaci projektu.


KPMG pomáhá celý rok

08.06.2017 14:32

Společnost KPMG si Mobilní hospic Ondrášek vybrala jako neziskového partnera pro letošní rok. Kromě cílené předvánoční sbírky Čas pomáhat( http://www.caspomahat.cz/ ), kdy pro Ondrášek vybrala mezi zaměstnanci a svými příznivci 274000 a sama firma pak částku navýšila o 220000, na nás myslí i po zbytek období spolupráce. Její zaměstnanci odvedli velký kus práce v rámci Dobrodne. Prostory Ondrášku jsou po generálním úklidu, pomůcky máme zaevidované a proběhla jejich inventura.

KPMG také na konci května pořádala golfový turnaj pro své partnery. Výtěžek turnaje byl určen Ondrášku a paní ředitelka tedy přivezla necelých 21000Kč.

Finance však nejsou všechno. Velmi si vážíme nabídky společnosti pomoci nám vypracovat strategii organizace, revidovat směrnice, školit nás v procesním řízení, ve tvorbě výroční zprávy a dalších provozních záležitostech, které zvyšují profesionalitu neziskové oragnizace.

Jsme na spolupráci s KPMG velmi pyšní a děkujeme.


Mše svatá v Kostele Sv. Ducha

31.05.2017 06:38


Pozvánka na kurz 22.6.2017

23.05.2017 12:34


32 vrcholů Beskyd

16.05.2017 09:46

Milí příznivci 32 vrcholů Beskyd. 

CHCEME VÁS POZNAT! CHCETE NÁS POTKAT?

Nepropásněte tuto jedinečnou akci, kdy se můžete potkat s našimi sestřičkami, sociálními pracovníky, lékaři, psychology, fundraisery, dobrovolníky i paní ředitelkou a správní radou. Vyrážíme za vámi na jeden z vrcholů Beskyd, abychom se neformálně potkali, popovídali a potěšili v prostředí krásné přírody. Čekejte aktivity pro vás i pro vaše děti. 

Kdy? 3.6.2017 mezi 10 a 16 hodinou. Kde? Poblíž hotelu Radegast na Radhošti, hledejte zelený stan Mobilního hospice Ondrášek.

Ambulance paliativní medicíny

06.04.2017 13:07

Dovolujeme si Vám oznámit, že Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. otevřel Ambulanci paliativní medicíny, která se nachází v MephaCentru, a.s. na ulici Opavská 962/39 v Ostravě Porubě. Naleznete ji ve 2. podlaží v ordinaci praktického lékaře MUDr. Ireny Černochové. 

Tato ambulance je určena pacientům s již ukončenou onkologickou léčbou. O převzetí do paliativní péče rozhoduje lékař ambulance paliativní medicíny.

Prozatím je ambulantní péče určena pacientům registrovaným u Revírní bratrské pokladny (213).

Ambulance je otevřena každé úterý od 7 do 12 hodin. Kontaktovat ambulanci můžete na telefonním čísle 724 975 277, a to vždy v úterý od 7 do 12 hodin, ostatní dny od 7:30 do 9 hodin, kdy Vám bude nabídnut termín vstupního komplexního vyšetření. 

Odborná sociální poradna

08.03.2017 09:01

Dne 23.3.2017 a 30.3.2017 bude odborná sociální poradna z důvodu účasti školení sociálních pracovnic uzavřena. 

I. Regionální konference dětské paliativní péče

03.03.2017 13:31
I. Regionální konference dětské paliativní péče se uskuteční 23. března 2017 v Pardubicích. Přiblíží se práce dětského lékaře, zdravotní sestry v nemocničním paliativním týmu i zdravotní sestry docházející do rodin.

Hlavním cílem konference je předat informace o dětské paliativní péči.

http://www.energeia.cz/registrace


Fotogalerie Ondrášku

23.02.2017 11:00

Založili jsme fotogalerii Ondrášku pro akce, kterých se účastníme nebo které pořádáme. Zde odkaz na fotografie z plesu:

https://goo.gl/photos/oqUge6Gzce2pRSFU6


Aktuální termíny svépomocných skupin

13.02.2017 12:00

TERMÍNY SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY PRO RODIČE (vždy v 16 hodin)
19.1.2017
9.2.2017 - s psycholožkou - Mgr. Jana Hořínková
2.3.2017
6.4.2017
11.5.2017

TERMÍNY SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY PRO DOSPĚLÉ (vždy v 16 hodin)
26.1.2017
23.2.2017 - s psychologem - Mgr. Tomáš Šobán
30.3.2017
20.4.2017
18.5.2017

Nové informační materiály

08.02.2017 13:09

Díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR jsme mohli vydat nové informační materiály.
Nové videospoty jste již viděli, dnes malá ukázka sady letáků.
Letáky jsou určeny jak odborníkům, tak lidem, kteří pečují doma o svého blízkého. Zvláštní pozornost jsme pak věnovali dětem. Sourozencům nemocných dětí jsou určeny 2 druhy letáků.
Všchny letáky jsou distribuovány do zdravotnických zařízení a dalším spolupracujícím organizacím.
Máte-li o ně zájem, můžete si o ně napsat na office@mhondrasek.cz.

Na přípravě letáků pro děti se podíleli, kromě pracovníků Ondrášku, také autoři ilustrací. Děkujeme mnohokrát Leoně Šňupárkové a Mišo Löwymu za citlivé a nádherné ilustrace.
Markéta Tomášková děkujeme za trpělivost při grafické přípravě a tiskárně Jiří Pustina Tiskservis za rychlost a velkorysou nabídku množstevní slevy.

Společenký ples Mobilního hospice Ondrášek

17.01.2017 11:10


Spoty Ondrášku

13.01.2017 08:06

Ke konci roku jsme dokončily spoty, které podávají obraz o domácí hospicové péči. Ke shlédnutí jsou na těchto odkazech:

Máme různá přání (krátký spot) https://www.youtube.com/watch?v=MkfqUmjcQiM

Doma až do konce (o domácí hospicové péči) https://www.youtube.com/watch?v=zRN64gcVikU

Výroba spotu byla financována z prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Konference dětské paliativní péče

04.01.2017 09:07
Pokud máte zájem se podívat na zajímavou přednášku z konference nebo si stáhnout inspirativní prezentaci, navštivte webové stránky http://www.detsky-hospic.cz/ a v sekci konference/videa můžete najít videozáznam a prezentace přednášejících.

Tisková zpráva o projektu Zkvalitnění podmínek poskytování mobilní hospicové péče

03.01.2017 14:32

Tisková zpráva, 3.1.2017

Realizace projektu Zkvalitnění podmínek poskytování mobilní hospicové péče byla ukončena

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. ukončil projekt Zkvalitnění podmínek poskytování mobilní hospicové péče. Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem částkou ve výši 200000,-Kč. Díky podpoře Moravskoslezského kraje bylo pracoviště vybaveno zdravotnickým materiálem, léky a zdravotnickými přístroji, byla rozšířena odborná knihovna, vydány informační materiály, zvýšilo se povědomí o Mobilním hospici Ondrášek nejen v regionu, ale také mimo něj. Zaměstnanci hospice také měli možnost se vzdělávat a účastnit se supervizí.

„Projektem jsme zajistili plynulý chod terénního hospice a komplexní zdravotní péči nevyléčitelně nemocným, kterým bylo poskytnuta mobilní hospicová péče v jejich domovech. Pro každodenní péči o umírající je nutné mít k dispozici dostatek zdravotnického materiálu, který pacienti potřebují,“ píše se v závěrečné zprávě projektu. „Jednalo se především o léky k tišení bolesti, ke zmírnění průvodních jevů a k řešení důsledků nemoci, obvazový materiál na převazy dekubitů, anesteziologické masky, k fixaci krytí na rány, k fixaci kanyl a ke krytí obvazů. Dezinfekční prostředky slouží pro zajištění ochrany zdravotníků, pacientů a výrobků před infekcemi a kontaminací; dále k dezinfekci injekcí, infuzních roztoků aj. Pro každodenní práci v domácnostech jsou potřebné také zdravotnické přístroje. Zakoupením potřebného zdravotnického materiálu a přístrojů bylo umožněno zdravotnímu personálu okamžitě řešit náročné situace. Z projektu byly také uhrazeny dohody o provedené práci vyplacené lékaři. Lékař zabezpečoval plánovanou a pohotovostní péči u nemocných, čímž se odlišuje domácí hospicová péče od běžné domácí péče. V průběhu roku 2016 bylo pečováno v MSK o 143 dospělých pacientů 23 dětských pacientů.

Kontakt:

Martina Dunděrová, vedoucí fundraisingu

725409000, info@mhondrasek.cz

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, 70030


Tisková zpráva o projektu Dětský hospicový stacionář

02.01.2017 14:59

Tisková zpráva, 2.1.2017

Realizace projektu Dětský hospicový stacionář pro rok 2016 byla ukončena

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. ukončil projekt Dětský hospicový stacionář. Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem částkou ve výši 200 000,-Kč. Díky podpoře Moravskoslezského kraje mohl první hospicový stacionář v ČR nabídnout své služby 8 dětem a jejich rodinám.

„Hospicový stacionář vznikl za účelem úlevy pro pečující osoby od náročné péče o nevyléčitelně nemocné dítě“, píše se v závěrečné zprávě o projektu. „Rodiče tak mohou nabrat psychickou i fyzickou sílu k další péči, mají prostor pečovat i o sebe a svůj vztah jak partnerský, tak rodičovský k dalším dětem v rodině. Využití stacionáře je prevencí před dalším umístěním dítěte do nemocnice.“

Ve stacionáři je nemocné dítě pod stálým dohledem zdravotní sestry s možností konzultace stavu s lékařem. K dispozici je možnost konzultace se sociální pracovnicí a fyzioterapeutem. Stacionář vznikl v rámci již fungujícího nestátní zdravotnické zařízení, došlo tím k rozšíření formy paliativní péče. Je registrován jako ambulantní denní stacionář.

Provozní doba stacionáře byla stanovena od 8.00 do 15.00, v jednom dni v týdnu si rodiče vyžádali prodloužený provoz do 18.00. Rodiče se vždy musí předem domluvit, zda pro jejich dítě je volná kapacita, která je 3 děti na 1 den.

Kontakt:

Martina Dunděrová, vedoucí fundraisingu

725409000, info@mhondrasek.cz

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, 70030


Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz