Přijměte pozvání na vánoční jarmark

25.11.2016 09:29


Financování domácí hospicové péče v budoucnu

08.11.2016 07:30

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) dosud není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Od 1. dubna 2015 probíhá pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Ministerstva zdravotnictví a České společnosti paliativní medicíny, který má ověřit přínos MSPP z hlediska kvality péče pro pacienta, proveditelnosti, bezpečnosti a ekonomické náročnosti pro zdravotní systém. Výsledky pilotního programu by měly být odrazovým můstkem pro další vyjednávání s pojišťovnami a zahrnutí MSPP do systému úhrad.

První fáze pilotního projektu trvala do 29.2.2016, kromě Mobilního hospice Ondrášek se účastnilo dalších 6 mobilních hospiců z celé České Republiky a zařazeno bylo 350 pacientů (klientů VZP). K tomuto souboru pacientů byl vybrán kontrolní vzorek se stejnými diagnózami a pohlavím se snahou ověřit 3 základní hypotézy:

1) Model MSPP umožní dožít v domácím prostředí významné většině (≥ 80%) pacientů v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci, kteří si to přejí.

2)Formou MSPP je v domácím prostředí možné zajistit bezpečnou paliativní péči na náležité odborné úrovni („lege artis“), s jasným vymezením kompetencí, řádným nakládáním s léčivy a správně vedenou dokumentací.

3)Náklady na zdravotní péči v rámci MSPP jsou srovnatelné nebo nižší než u jiných způsobů zajištění zdravotní péče v závěru života o nemocné se srovnatelnými diagnostickými a prognostickými charakteristikami

Dle výsledků po skončení 1. fáze se všechny tyto hypotézy podařilo ověřit, 2. fáze pilotního projektu končí 31.12.2016. Dle prozatímních jednání se má v pilotním projektu pokračovat i v roce 2017, kdy se má rozšířit počet organizací, kteří se projektu účastní, počet pacientů a snad se připojí i některé z dalších pojišťoven.

Budeme doufat, že od 1. ledna 2018 již bude naše péče hrazena i ze zdravotního pojištění a nebudeme odkázáni jen na peníze z dotací, projektů a darů.


Tonery pomáhají

03.11.2016 09:52

Používáte ve vaší firmě, společnosti, škole tonery? A nevíte, co s těmi prázdnými?
Sbírejte je, odevzdejte a pomozte Ondrášku získat finance na péči o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé.

Dnes startuje roční sběr tonerů pro Ondrášek:
SBÍREJ-TONER.CZ – charitativně ekologický projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO. Nevyhazujte vaše prázdné tonery a cartridge, sbírejte je, Aktipo je u vás vyzvedne a nechá renovovat (na výrobu jednoho nového toneru je potřeba až 3,5 litru nafty...šetřeme naše zdroje). Všechny peníze získané z renovace těchto tonerů putují do zařízení pro mentálně postižené po celé republice, v Ostravě do Ondrášku.
Jak se zapojit? Více na www.sbirej-toner.cz

Aukce obrazů

01.11.2016 12:02

11.11.2016 proběhne ve prospěch Ondrášku charitativní aukce obrazů.

katalog k nahlédnutí zde: https://ulozto.cz/!nEDgA2wfP5bD/katalog-charitativni-aukce-obrazu-nahled-pdf

heslo: aukce


Benefiční koncert

18.10.2016 12:08

Stává se, že se na podzim konají dobré skutky. V říjnu je, již tradičně, koná Václav Fajfr a Dům kultury Akord. Na benefičním koncertě pro Ondrášek se k nim přidali navíc Bandaband, Marta Tománková, Mike Fojtík, Ota Maňák s Duo Kachličky. Vrcholem večera bylo vystoupení tváře Ondrášku Hanky Fialové.

Děkujeme všem účinkujícím, Dagmar Misařové za moderování, Akordu i vám všem, kdo jste s námi prožili hezký večer.

Doma je doma až do posledního okamžiku

13.10.2016 09:53

V Karlových Varech se uskutečnila konference "Doma je doma až do posledního okamžiku", kterou pořádal Hospic Sv. Jiří a Domácí hospic Motýl. Za Mobilní hospic Ondrášek přednášely Bronislava Husovská, ředitelka, Radka Bužgová, poradkyně pro pozůstalé a Lucie Sikorová, dobrovolnice.

Dříve vyslovené přání

12.10.2016 10:48

Seminář o Dříve vysloveném přání včera proběhl na půdě Mobilní hospice Ondrášek. Naši kolegové z Cesty domů, z.ú. k nám vyslali odborníky na toto téma JUDr. HELENA KREJČÍKOVÁ, Ph.D. a MUDr. ThLic. JAROMÍR MATĚJEK, Ph.D., Th,.D.

Už od roku 2001 může každý občan České republiky sepsat své dříve vyslovené přání, ve kterém může popsat, co si přeje, nebo co si do budoucna nepřeje, když například bude v dlouhodobém bezvědomí (kómatu), bude trpět syndromem demence v pokročilém stádiu, nebo se ocitne v jakémkoliv jiném nepříznivém zdravotním stavu, kdy už nebude schopen o sobě rozhodovat.

V dříve vysloveném přání může každý z nás rozhodnout, zdali si v takové situaci přeje nebo nepřeje například resuscitaci, dýchání s pomocí přístroje, sondy do žaludku, do žíly, antibiotika, nebo dialýzu. Dříve vyslovená přání jsou obrovskou pomocí nejen pro pacienty, ale také pro jejich okolí, rodinu, blízké, zdravotníky. Je velkou úlevou pro okolí, když ví, co si jejich drahý přeje.

Odpovědi na své otázky najdete na těchto stránkách: http://www.umirani.cz/rady-a-informace/drive-vyslovena-prani

Kurz pro praktické lékaře

12.10.2016 10:37

Dne 11.10.2016 proběhlo vzdělávání pro praktické lékaře, kterou uspořádal Mobilní hospic Ondrášek společně s Českou lékařskou komorou OS Ostrava a s firmou Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

O paliativní péči přednášely naše lékařky MUDr. Dagmar Palasová a MUDr. Lenka Lazecká Delongová, o možnostech podpory pečujících a nemocných v oblasti sociálních potřeb Bc. Petra Míčková, sociální pracovníce Ondrášku a o právních aspektech týkající se paliativní péče JUDr. Helena Krejčíková.

Děkujeme Spirála o.p.s.​, Cukrárně Dejsi a Sladkému království by Trisha za výborné občerstvení na akci.

Buďte náš dobrovolník

30.09.2016 08:05


Benefiční koncert pro Ondrášek

29.09.2016 08:55

Hanka Fialová a její Edith Piaf
Václav Fajfr a Acustrio
Bandaband
Ota Maňák a Sluníčko
Marta Tománková
Mike Fojtík
a Dagmar Misařová
se sejdou, aby podpořili Ondrášek. Podpořte nás i vy a přijďte se s námi setkat a pobavit.
Po roce opět ve spolupráci s Václavem Fajfrem a Domem kultury Akord vás zveme na benefiční koncert pro Mobilní hospic Ondrášek.

Lístky v předprodeji v DK Akord. http://dk-akord.cz/program-kurzy/kalendar-akci/koncerty/beneficni-koncert-pro-mobilni-hospic-ondrasek-1.html

Cyklosvětluška je za námi

27.09.2016 11:29

V sobotu pro náš Dům kultury Akord uspořádal akci s názvem Cyklosvětluška. Výtěžek ve výši 9 800,- je určen a poskytování péče o nevyléčitelně nemocné. Tuto částku vyjezdili malí i velcí cyklisté, kteří ozdobili svá kola světlýlky a rozsvítili Bělský les. 

Děkujeme Domu kultury Akord za podporu, moc si spolupráce ceníme. Děkujeme také Městskému obvodu Ostrava- Jih za podporu této akce.A především děkujeme vám, cyklistům, kteří jste se zúčastnili.

Fotogalerie bude dodána.

Svatováclavské slavnosti piva

27.09.2016 11:19

27. a 28.9.2016 v odpoledních hodinách se s námi můžete potkat ve stánku na Svatováclavských slavnostech piva na Zámečku v Ostravě Zábřehu. Přijďte si popovídat, vyrobit čelenky nebo podpořit Ondrášek nákupem. Těšíme se na Vás.

Konference "Aktuální stav hospicové péče (nejen) v Moravskoslezském kraji"

21.09.2016 10:10

Jaký je stav hospicové péče v Moravskoslezském kraji?
Jak je tato péče financována?
Co je v ní nového?
A jak to vidí ti, kteří ji poskytují i ti, kteří ji jako pečující zažili?

To vše v programu konference "Aktuální stav hospicové péče (nejen) v Moravskoslezském kraji", kterou pořádá Moravskoslezský kraj společně s Mobilním hospicem Ondrášek a Národní radou zdravotně postižených.
Přihlašujte se už teď.
V případě Vašeho zájmu zašlete prosím jméno a příjmení
zaměstnance/osoby, který se konference zúčastní s poznámkou, zda
se zúčastní 1. dne, 2. dne nebo obou dnů. ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
POSÍLEJTE V TERMÍNU DO 16. 9. 2016 NA ODCHOZÍ petra.barabasova@msk.cz.
DOVOLUJEME SI VÁS UPOZORNIT, ŽE KAPACITA MÍST V SÁLE JE OMEZENÁ,
V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ BUDE ROZHODUJÍCÍ DATUM
ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY.

Více na http://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/konference-aktualni-stav-hospicove-pece-nejen-v-moravskoslezskem-kraji-78610/


Benefiční koncert pro Ondrášek

21.09.2016 10:06

Benefiční koncert v Akordu

12.10.2016 v 18.00


Hanka Fialová a její Edith Piaf
Václav Fajfr a Acustrio
Bandaband
Ota Maňák a Sluníčko
Marta Tománková
Mike Fojtík
a Dagmar Misařová
se sejdou, aby podpořili Ondrášek. Podpořte nás i vy a přijďte se s námi setkat a pobavit.
Po roce opět ve spolupráci s Václavem Fajfrem a Domem kultury Akord vás zveme na benefiční koncert pro Mobilní hospic Ondrášek.

Lístky v předprodeji v DK Akord. http://dk-akord.cz/program-kurzy/kalendar-akci/koncerty/beneficni-koncert-pro-mobilni-hospic-ondrasek-1.htmlCyklosvětluška

21.09.2016 10:00

Dům kultury Akord pro Ondrášek pořádá cyklistický happening Cyklosvětluška.

Zveme všechny, kdo by chtěli rozsvítit Bělský les a podpořit tak Mobilní hospic Ondrášek.

více na: https://www.facebook.com/events/1062977167083144/ nebo www.dk-akord.czONDRÁŠEK na Zažít Ostravu jinak již tuto sobotu 17.9.2016

13.09.2016 11:11

V sobotu Ostrava ožije sousedskou slavností a my budeme u toho. Naše dva stánky hledejte v centru - v oblasti Malá Kodaň.

Zelený stan -  výstava fotografií, výroba čelenek, nabídka kelímků (s čerstvým burčákem i bez), batůžky, trička, luxusní domácí koláče, oblíbený škvarková pomazánka a hlavně přátelské povídání o všem, co vás o Ondrášku zajímá.

Bazarový stánek - stánek plný krásných módních hadříků z druhé ruky. Posíláme dál, co jste nám darovali. Celý výtěžek bude určen na činnost Ondrášku.

Děkujeme Gamily Gospel Ostrava

13.09.2016 11:07

K tomu není co dodat. Srdečně děkujeme!

http://www.ostravan.cz/34311/family-gospel-ostrava-zvedl-cooltour-ze-zidli-a-vydelal-penize-pro-mobilni-hospic-ondrasek/

Zveme Vás na Gospelový koncert

05.09.2016 08:35


Pozvánka

31.08.2016 11:36

-kurz je určen pro lékaře (především všeobecné praktické lékaře)
-kurz je orientován jednak na právní aspekty - účastníci se seznámí s institutem "dříve vysloveného přání", jak je to v praxi s předepisováním opioidů, zjistí, co s pacienty, kteří užívají opiáty a řídí auto. Dále bude podrobná přednáška o bolesti, jejím léčebném ovlivnění a o novinkách v této oblasti. Přínosná jistě bude i přednáška o tom, co vlastně můžou jako praktičtí lékaři předepisovat - ať už léky či kompenzační pomůcky a přednáška o sociálních potřebách pacientů v paliativní péči včetně toho, jaké jsou dnes možnosti příspěvků. Naučí se, kdy začínat s paliativní péčí a jak, jaké jsou odhady prognózy u jednotlivých diagnóz a samozřejmě se doví, jak funguje mobilní specializovaná péče.

Konference o mobilní hospicové péči v Karlových Varech

26.08.2016 07:28
I my se aktivně, třmi příspěvky, účastníme konference "Doma je doma až do posledního okamžiku".

Konference "Doma je doma až do posledního okamžiku" Vám nabídne možnost poznat mobilní hospicovou péči z pohledu všech členů multidisciplinárního týmu - z pohledu lékaře, zdravotní sestry, psychologa, duchovního, sociální pracovnice, dobrovolníka a poradkyně pro pozůstalé.
Pořadateli jsou Hospic Sv. Jiří a Domácí hospic Motýl, záštitu nad konferencí převzal poslanec PhDr. Zdeněk Soukup a místostarostka města Chebu Mgr. Daniela Seifertová.


11.10.2016

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary


Program konference:
10:00 - 10:15 Přivítání
10:15 - 10:45 MUDr. Jindřich Polívka "Lékař v mobilním hospici", Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany
10:45 - 11:15 Renata Pelikánová a Bc. Petr Gubiš "Role zdravotní sestry v mobilním hospici", Hospic Sv. Jiří
11:15 - 11:30 přestávka
11:30 - 12:00 Mgr. Magdaléna Kolátorová "Role sociální pracovnice v mobilním hospici", Domácí hospic Duha o.p.s.
12:00 - 12:30 Lucie Sikorová "Pohled dobrovolníka v mobilní hospicové péči", Domácí hospic Ondrášek
12:30 - 13:30 oběd
13:30 - 14:00 Mgr. Anděla Bednářová "Komunikace s umírajícími, pečujícími a pozůstalými", Hospic sv. Lazara
14:00 - 14:30 Bc. Bronislava Husovská, DiS. "Dětská paliativní péče", Domácí hospic Ondrášek
14:30 - 14:45 přestávka
14:45 - 15:30 Mgr. Petr Hruška, Th.D. a Mgr. Petr Bauchner "Spirituální péče o umírající", Hospic Sv. Jiří, Domácí hospic Motýl
15:30 - 16:00 PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. "Poradenství pro pozůstalé", Domácí hospic Ondrášek
16:00 Ukončení konference

Účastnický poplatek: 250 Kč/ studenti 100 Kč

Přihlašovací formulář a další informace najdete na: http://domajedoma2016.webnode.cz/


Svépomocné skupiny 25.8.2016

19.08.2016 12:11

Setkání svépomocných skupin v prostorách Mobilního hospice Ondrášek, Gurťjevova 11, Ostrava  - Zábřeh

25.8.2016 od 15.30.

Svépomocná skupina pozůstalých rodičů

Setkání svépomocné skupiny dětí

Svépomocná skupina pečujících rodičů

Colours of Ostrava 2016

20.07.2016 08:15

Colours of Ostrava 2016 je za námi a my jsme si ho s Vámi užili, i když jsme občas plavali!

Děkujeme našim dobrovolnicím, které nám v přízni i nepřízni počasí byly  nápomocny – IVĚ FASTOVÉ (ta přijela až z Karových Varů), YVETĚ KONEČNÉ a LUCII a JOHANCE HABIBALLA. Děkujeme společnosti TART, s.r.o., která nám bezplatně vyrobila a přivezla podsedáky, které mnozí z vás využili naplno, Díky také paní IVETĚ NEUWIRTOVÉ za háčkované čepice a hračky a paní  HELENĚ SMRKOVSKÉ za Azyláčky.

A pokud se vám líbí naše letáky, potisky triček, kelímků i stanu a hledáte šikovného grafika, tak vám doporučujeme se spojit s tou naší grafičkou, Markétou Tomáškovou, je to její práce... Mimochodem - na Colours nebyla, protože ve stejné době bojovala o medaili Světového  poháru v paraglidingu. A má ji. Bronzovou. Gratulujeme a děkujeme.

A také děkujeme VŠEM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM A PODPOROVATELŮM, kteří se u nás na stánku zastavili pro kelímek či podsedák, ale také si s námi přišli popovídat. Těšíme se na Vás příští rok.

Fotogalerie zde: http://www.mhondrasek.cz/7-69-2016/Colours-of-Ostrava-2016.xml#fotografie_h1

Sestra roku 2016

19.07.2016 12:01

Naše zdravotní sestra Jelenka Kajzarová je ve finále sestry Moravskoslezského kraje.

Zapojte se do hlasování a na tomto odkaze posílejte své hlasy. Můžete až 5x denně až do 31.8.2016 ocenit naši práci. http://sestra.msk.cz/#finalistky

Děkujeme.

Výstava "To nejdůležitější je doma"

08.07.2016 12:02

Poprvé na na Colours of Ostrava 2016 ve stánku Mobilního hospice Ondrášek. Děkujeme fotografům: Jakub Koťátko, Michael Urbánek, Martin Kusyn. Grafiku zpracovala Markéta Tomášková, obrazy za "hubičku" vytiskla tiskárna Atisk, děkujeme.

Těšíme se na Vás na Colours of Ostrava 2016!

Ondrášek na COLOURS OF OSTRAVA

08.07.2016 09:27

Přijďte za námi do stánku a podpořte tak péči o nevyléčitelně nemocné děti i dospělé. Můžete se těšit na premiéru výstavy fotografií s názvem "To nejdůležitější je doma".

Na stánku budeme mít budeme limitovanou edici kelímků, podsedáky, trička, originální keramická srdíčka, látkové tašky, pletené panenky. Zabavíme vás výrobou ozdob do vlasů a broží. Postupně budeme zveřejňovat detailnější informace.

Výroční zpráva 2015

01.07.2016 13:01

Milí příznivci, podporovatelé, spolupracovníci, fanoušci,
právě jsme vydali Výroční zprávu za rok 2015. Děkujeme všem, kteří nás v minulém roce podporovali, vaše pomoc se odrazila v kvalitě naší práce.Děkujeme Markétě Tomáškové za grafické zpracování, Evě Simon za dobrovolnou korektorskou práci a X-MEDIA servis s.r.o. za bezplatné vytištění. Moc si Vaší spolupráce vážíme!
O tom, jak jsme si v roce 2015 vedli se dočtete v odkaze: http://www.mhondrasek.cz/fotky/4652691467185387.pdf

Gospelová škola

27.06.2016 12:49

Sníte o tom být aspoň chvíli zpěvákem? Líbí se vám gospely a chtěli byste si je zazpívat? Umíte zpívat a chcete podpořit Ondrášek? Neumíte zpívat, ale chcete? Přihlaste se do letošní Gospelové školy v Ostravě a budete to mít vše v jednom.

Díky, že pro nás zpíváte!

Pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=v9ahoYB705w a http://cooltourova.cz/program/gospelova-skola-pro-verejnost-2/

Akademie Modrého života ČSOB

24.06.2016 12:31

Zakončili jsme 4 měsíční vzdělávání a taky intenzivní práci v oblasti komunikace s veřejností a fundraisingu v rámci Akademie Modrého života ČSOB. Upravili jsme grafiku, našli tvář, sehnali dvě nové zdravotní sestry, naučili se psát a tvořit. Nové dovednosti využijeme při tvorbě nových webových stránek, na akcích a dalších prezentacích.

Děkujeme Vám!

24.06.2016 10:51
Posíláme poděkování za věrnost a podporu Xeroxu do Ostravy i do Ústí nad Labem. Moc si Vaší pravidelné podpory vážíme!

Vandr s Ondráškem již zítra!

03.06.2016 10:56

Vandr s Ondráškem již zítra! Zde ochutnávka výher a cen v tombole.

Restaurace La Futura věnovala poukazy na bowling a konzumaci v této krásné, nově zrekonstruované restauraci. Pochutnat si zde můžete nejen na italské kuchyni a pizze, ale i dalších výtečných jídlech (www.orio.cz). Děkujeme!

Děkujeme Dolní oblastí Vítkovic, z.s za volné vstupy na prohlídku expozice Světa techniky, do Malého světa techniky U6 a na prohlídku Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích včetně adrenalinového výjezdu na Bolt Tower. Tyto prohlídky a expozice nadchnou jak malé, tak velké návštěvníky (www.dolnivitkovice.cz).

Ostravské výstavy nám věnovali VIP vstupenky. Ty umožňují držiteli vč. doprovodu volný vstup na všechny akce pořádané Ostravskými výstavami a to během celého roku 2016. Děkujeme Vám! (www.cerna-louka.cz)

Dárkovými poukazy nás podpořil také Decathlon. Tento obchod se u nás těší velké oblibě, nyní si i výherci budou moci nakoupit ze širokého sortimentu, který nabízí. Děkujeme za podporu!

Aby si i dospělí přišli na ,,své,, budou se ve vítězných balíčcích nacházet vynikající sekty SZIGETI, které nám věnovala společnost Potřeby pro vína.cz (www.potreby-pro-vina.cz). Děkujeme Vám!

PILATES PRO věnovalo za 10 lekcí na cvičení pilates pod vedením Veroniky Kubišové (www.pilatespro.cz). Ať už Vás bolí záda, či chcete před létem zpevnit do plavek, tady Vám určitě poradí a pomohou. Děkujeme!

Za podporu děkujeme také Divadlu loutek, děti budou mít radost a zábavu! (www.dlo-ostrava.cz)

Zítra se na Vás těšíme!

Tvář Ondrášku

31.05.2016 14:59

Co má společného Edith Piaf, Evita a Norma Desmond s Mobilním hospicem Ondrášek?

Mobilní hospic Ondrášek se od konce května pyšní zahájením spolupráce s Hanou Fialovou, herečkou Národního divadla Moravskoslezského a představitelkou hlavních rolí jako jsou Edith Piaf, Evita, Norma Desmond či Máří Magdaléna.

Hana Fialová se stala patronkou, tváří Mobilního hospice Ondrášek. Jsme na to pyšní. Kdo jiný, než ostravská patriotka, držitelka hudební ceny Thálie, by měl být tváří organizace, která vznikla v Ostravě, pro ostravskou veřejnost a je oceňovaná na poli sociálních a zdravotních služeb?


Restaurant day 21.5.2016

30.05.2016 14:27

Restaurant day je za námi. Děkujeme všem, kteří nás přišli přišli podpořit a také našim úžasným dárcům, kteří nám poskytli spoustu úžasných dobrot - Martině Neuwirthové (za úžasné sushi, které šlo na dračku), panu Rojíčkovi - Potřeby pro vína.cz (za sekty, které ocenili všichni dospěláci), Gabriele Moravčíkové (za škvarkovou pomazánku, po které se mohli všichni utlouct a byla hned pryč), Veronice Kubišové a Pilates PRO (za nákup surovin a přípravu pilates dezertu), Nikole Riedlové a spol. Čokoraut za poskytnutí čokoládové fontány, Klubu žen Horní Domaslavice (za pravidlenou podporu a horu přenádherných dobrot),  Ivaně Krajinové, Haně Klečkové, Natálii Linhartové, paní Špidlové a Špidlové Bruštíkové a všem dalším.

A hlavně děkujeme Momentu tak trochu jiný obchod za pozvání! Bylo nám s Vámi fajn.

Vaší podpory si vážíme!  Těšíme se na další Restaurant day.

Děkujeme Klubu důchodců II

30.05.2016 11:47

Dnes nás navštívily členky Klubu seniorů II z Čujkovovy a Odborářské ulice a darovaly nám finanční příspěvek 850 Kč, který členové mezi sebou vysbírali, aby mohli podpořit náš hospic. Krom finanční podpory nám darovali také spoustu krásných hraček. Velmi si Vaši pomoci a podpory vážíme a ze srdce děkujeme za dary i milou návštěvu.

Vandr s Ondráškem

26.05.2016 10:04
Zažijte dobrodružství a podpořte jeden den v Ondrášku! Pro rodinné týmy pořádáme v sobotu 4.6.2016 celodenní dobrodružnou výpravu s tajemným obsahem a předem neznámým cílem.

Máte už dost "válečkování" vašich ratolestí u televize a u počítače? Hledáte tipy, kam o víkendu s dětmi na čerstvý vzduch? Chcete také zároveň přispět na dobrou věc?

Vybalte své pohorky ze skříně a vydejte se na dobrodružný Vandr s Ondráškem.Na tajuplné cestě Vás čeká hromada indicií, překážek, úkolů a hádanek, které prověří mozkové závity Vašeho rodinné týmu, zocelí těla a dovedou Vás k cíli. Buďte nejlepším rodinným týmem a vyhrajte hodnotné ceny!

Registrace bude spuštěna.
Postup a formulář najdete na http://ulozto.cz/xctsz…/vandr-registracni-formular-info-docx
heslo Vandr.  Pozor, kapacita je omezena na 50 rodinných týmů!

Sociální poradna a poradna pro pozůstalé

26.05.2016 08:41

Ve čtvrtek 2.6.2016 je Sociální poradna a poradna pro pozůstalé z důvodu nepřítomnosti sociálních pracovnic (účast na školení) uzavřena.

Setkání svépomocné skupiny

26.05.2016 08:41
Ve čtvrtek 2.6. od 15,30 hod. proběhne další setkání svépomocné skupiny pozůstalých rodičů


Magazín Patriot

11.05.2016 08:15

Magazín Patriot přináší rozhovor s naší ředitelkou Broňou Husovskou a zdravotní sestrou Jelenkou Kajzarovou. Přečtěte si proč vznikl Ondrášek, kdo mu pomáhá a jak se tato náročná práce dá zvládat.

Odkaz na článek: http://www.patriotmagazin.cz/hospic-ondrasek-pomaha-umirat-doma-a-mozna-se-tu-stane-i-zazrak/

Setkání svépomocné skupiny pozůstalých rodičů

09.05.2016 10:18
Tento čtvrtek 12.5. od 15,30 hod. proběhne další setkání svépomocné skupiny pozůstalých rodičů. Setkání se bude účastnit jako host Vítěszlav Řehulka. Současně bude připraven program pro děti (pozůstalé sourozence).


Děkujeme za obrovskou pomoc

05.05.2016 13:33
Děkujeme Klubu Stonožka Ostrava za trvalou spolupráci při úpravě naší obrovské zahrady. Vaší pomoci si moc vážíme.

Sociální poradna a poradna pro pozůstalé

02.05.2016 13:00

Ve čtvrtek 5.května 2016 je Sociální poradna a poradna pro pozůstalé z důvodu nepřítomnosti sociálních pracovnic (účast na školení) uzavřena.

Staňte se naší kolegyní

02.05.2016 12:57

Více informací naleznete zde: http://www.mhondrasek.cz/1-1-68-68/Nabidka-prace.xhtml

Spolupráce s Domovem pro seniory

27.04.2016 14:06

Jsme velmi potěšeni zájmem vedení a pracovníků Domova seniorů Kamenec o paliativní péči a zahájením spolupráce s Mobilním hospicem Ondrášek. Toto umožní klientům, kteří jsou v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, aby v případě potíží či komplikací nebyli převáženi do nemocnic či hospice, ale strávili zbývající čas v prostředí, které je jim blízké a nahrazuje jim domov. Paliativní léčba bude poskytována našimi zdravotníky v DS Kamenec ve spolupráci s jejich vyškoleným zdravotnickým personálem.


Adventní koncerty 2015

18.04.2016 10:14

Přivezli jsme si z Prahy šek na 2 101 319 Kč! Díky České televizi a Adventním koncertům 2015 budeme moci zakoupit nová auta a posílit náš tým. Jsme nadšení podporou diváků a moc děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili. Předávání šeku Ondrášku v reportáži od 11 minuty.

Reportáž: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11382692049-rozdeleni-konta-adventnich-koncertu-2015/21656222470

Ondrášek v Týdnu v regionech na ČT

13.04.2016 10:34

Viděli jste v prosinci Adventní koncerty? Teď na jaře se přijela Česká televize podívat, jak se nám daří a jaké jsou naše další plány... Podívejte se na reportáž s námi (od 16. minuty).

Ke shlédnutí zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1183909575-tyden-v-regionech-ostrava/416231100212015-tyden-v-regionech/


Podpořila nás Alza.cz

12.04.2016 10:02

Děkujeme Alze.cz, která nás již poněkolikáte podpořila a poskytla nám potřebné spotřebiče. Děkujeme za Vaši podporu! Fotografie zachycuje jen zlomek poskytnutých spotřebičů.

Beseda v Klubu Antlantik

08.04.2016 11:05

V útery 5.4.2016 v Atlantiku v rámci festivalu Jeden svět proběhlo promítání filmu Sedm písní pro dlouhý život. O životě i umírání se po filmu diskutovalo s naší paní ředitelkou Bronislavou Husovskou, která spolu s diváky sdílela své zkušenosti z hospicové péče.

Setkání sourozenců

06.04.2016 10:21

31.3.2016 u nás v Ondrášku proběhlo Setkání sourozenců. Všichni jsme si užili krásné jarní odpoledne v duchu zahradničení.

Děkujeme paní Dunajové - Květinářství Sen z Ostravy za poskytnutí spousty krásných květin a pomůcek pro zahradničení. 


Festival Jeden svět

30.03.2016 07:58

Přijďte za námi do kina. V útery 5.4.2016 v Atlantiku po filmu Sedm písní pro dlouhý život debata s naší ředitelkou Broňou Husovskou. Film začíná v 17 hodin.

Více informací naleznete zde: http://www.jedensvet.cz/2016/debaty-ostrava

Přejeme Vám krásné Velikonoce.

24.03.2016 11:00

Za Mobilní hospic Ondrášek Vám přejeme příjemné prožití Velikonočních svátků a hezké jarní dny. Děkujeme za nádhernou výzdobu prostor Ondrášku dámám z Klubu seniorů Ostrava Jih a paní Monice Pilcové.

Termín setkání svépomocné skupiny

14.03.2016 11:29

17.3.2016 v 16 hodin proběhne svépomocná skupina pozůstalých.

Festival Jeden svět

14.03.2016 08:55

V našich kalendářích už je blokován termín 5.4.2016 v 17.00. V Klubu Atlantik v rámci festivalu Jeden svět budou promítat film Sedm písní pro dlouhý život na téma hospicové péče. Po promítání proběhne beseda s ředitelkou Mobilního hospice Ondrášek Bronislavou Husovskou. Doporučujeme si pořídit vstupenky s předstihem přímo v Atlantiku.
Moc se na Vás těšíme!

Více informací: http://www.jedensvet.cz/2016/filmy-a-z/31031-sedm-pisni-pro-dlouhy-zivot

Děkujeme Klubu seniorů

14.03.2016 08:34

Zástupkyně Klubu seniorů z Ostravy Jih nám dnes přinesly první velikonoční nadílku. Kromě nádherných výrobků nám přinesly finanční dar ve výši 2200,- Kč. Mockrát děkujeme za dlouhodobou spolupráci!


Pomozte dětem

08.03.2016 10:57

Před pár dny byla spuštěna kampaň k Pomozte dětem. Se známým Kuřetem se budete potkávat na webu, ve vysílání ČT, ale i v ulicích 1.4.2016 http://www.pomoztedetem.cz/top-50/

Povrzení o daru

17.02.2016 09:38

Vážení a milí podporovatelé Mobilního hospice Ondrášek. Právě Vám rozesíláme potvrzení o zaslaných darech. Bohužel, ne na každého z Vás máme kontakt a potřebné údaje. Prosíme, pokud máte o potvrzení zájem a ještě Vám nepřišlo, ozvěte se nám na email info@mhondrasek.cz a připište vaše celé jméno, adresu a rodné číslo (datum narození). Děkujeme.

Restaurant day

16.02.2016 09:38

Restaurant day... akce, která současně probíhá v různých městech na celém světě. Akce, kdy si každý může vyzkoušet mít svou vlastní restauraci. I my ji v neděli budeme mít! Přijďte za námi. Najíst se, seznámit se s dalšími milovníky jídla, popovídat si.
Najdete nás 21.2.2016 od 10.00 do cca 13.00 v kavárně Daniel.

p.s. Chcete-li pro nás něco napéct nebo uvařit, co pak dále budeme moci nabídnout návštěvníkům, nebráníme se. Vaše dobroty s příběhem potěší a podpoří činnost Mobilního hospice Ondrášek.

Termín setkání svépomocné skupiny

12.02.2016 08:07

18.2.2016 v 16.00 proběhne svépomocná skupina pozůstalých.

Stav dětské paliativní péče v České republice

10.02.2016 09:49

O stavu dětské paliativní péče v České republice si můžete přečíst na našich stránkách v sekci Hospic pro děti a mladistvé / texty k zamyšlení.

http://www.mhondrasek.cz/1-2-102-102/Texty-k-zamysleni.xhtml

Den dětské onkologie

08.02.2016 09:57

Den dětské onkologie - 13.2.2016 je pocta dětem, které úspěšně podstoupily onkologickou léčbu a vzpomínka na ty, které svému onemocnění podlehly.

Mobilní hospic Ondrášek se připojuje ke Dni dětské onkologie.

Děkujeme Babinci za podporu

01.02.2016 11:39
Minulý týden pro nás Klub žen Horní Domaslavice, tzv Babinec, vyrobil nádherné dárky na náš ples. Děkujeme mnohokrát paní Božence a paní Libušce za výrobu. A všem dámám z Babince za ochotu nám pomoci!


IKEA - Spolu s Vámi pomáháme dětem

01.02.2016 11:27

Radostná zpráva! 

Vyhráli jsme hlasování a k tomu 150 tis od společnosti IKEA na vybavení prostor pro děti. Můžeme dovybavit stacionář, upravit zahradu pro pobyt dětí nemocných i jejich sourozenců, upravit prostory pro maminky, o které se staráme ve stacionáři.

Děkujeme Vám za Vaše hlasy!

Více na odkaze: https://www.spolusvami.cz/deti/1034-mobilni-hospic-ondrasek-ops


Společenský ples

01.02.2016 11:18

SPOLEČENSKÝ PLES MOBILNÍHO HOSPICE ONDRÁŠEK se koná 6.2.2016 v Domě kultury Akord.
Těšíme se na hudbu, tanec, tombolu a na Vás!

Vstupenky k dispozici u nás v Ondrášku. Pozor, počet lístků je omezen.


Nové termíny setkání svépomocných skupin

07.01.2016 10:52

14.1.2016 v 15.30 bude svépomocná skupina pozůstalých rodičů

28.1.2016 v 16.00 proběhne svépomocná skupina pozůstalých


Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz