Ambulance paliativní medicíny

V ambulanci pomáháme pacientům v pokročilých stádiích onkologických, interních či neurologických onemocnění.

Ambulance poskytuje komplexní podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní léčby. Nejčastěji řeší potíže, jako jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost a deprese. V rámci ambulance jsme schopni převazu chronických ran, aplikace rehydratačních infuzí, punkce ascitu apod.

Kontakt

 • Telefon: 724 975 277
 • E-mail: ambulance@mhondrasek.cz
 • Areál Městské nemocnice Ostrava, p. o.
  ambulance Lékařské služby první pomoci (Pohotovost)
  Varenská 5, 702 00 Ostrava

Pro koho je ambulance určena

 • lidé s onkologickým onemocněním,
 • interním onemocněním (srdeční selhávání, pokročilá stadia chronické obstrukční plicní nemoci, jaterní cirhozy, ledvinné selhávání...),
 • neurologickým onemocněním (demence, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza,…).

Smluvní vztah máme uzavřený se všemi pojišťovnami.

Jak péče probíhá

Společně s pacientem a jeho rodinou tvoříme individuální plán péče tak, aby byla udržena dobrá kvalita života nemocného i v pokročilé fázi nemoci.

Ke vstupnímu komplexnímu vyšetření je nutná aktuální lékařská zpráva. Vhodné je také lékařské doporučení.

V případě, že již není pacient ambulantních kontrol schopen, můžeme navázat domácí hospicovou péčí, případně zajistit lůžkový či jiný mobilní hospic. Rovněž úzce spolupracujeme s praktickými lékaři a agenturami domácí péče.

Ordinační hodiny (po předchozím objednání)

 • Úterý 7:30 – 15:30
 • Pátek 7:30 – 15:30

Telefonické konzultace

 • Úterý 8:00 – 15:00
 • Pátek 8:00 – 15:00
 • Telefon: 724 975 277