Firemní dárcovství

Pouze díky příspěvkům veřejnosti je možné, aby návštěva našich zdravotníků trvala tak dlouho, jak je potřeba. Aby k nemocnému a jeho rodině mohl vyjet psycholog, nebo aby nevyléčitelně nemocné děti mohly být doma se svými rodiči.

Ačkoli naše zdravotní služby jsou v úhradě zdravotních pojišťoven a podporovány dotacemi kraje, měst a obcí, tyto částky pokryjí potřebné náklady pouze z cca 65 %. Jejich kvalita a potřebný rozsah je tak stále závislý na darech soukromých osob, nadací a firem.

Vaše dary nám umožňují nevyléčitelně nemocným nastavit péči takovou, jakou právě potřebují a jakou si přejí.

Finanční podpora

Finanční dar je pro nás nejlepší forma podpory. Dává nám totiž možnost péči přizpůsobovat jednotlivým potřebám pacientů a jejich rodin.

  • Dar zašlete na účet hospice vedený u České spořitelny v Ostravě: 1659518339/0800
  • IBAN CZ 53 0800 0000 0016 5951 8339.

Darovací smlouvu a potvrzení o daru vám rádi vystavíme. Uplatit můžete daňové zvýhodnění dárců – viz níže.

Akce a sbírky

Uspořádejte ve firmě online výzvu, sbírku, sportovní turnaj, pečte a prodávejte výrobky mezi sebou nebo zorganizujte jakoukoli jinou akci a věnujte výtěžek Ondrášku.

Nákup triček a sukní

Podívejte se na naši nabídku, pořiďte svým partnerům či zaměstnancům tričko nebo sportovní sukni s kraťásky jako dárek a podpořte Ondrášek. Více informací najdete v naší nabídce.

Sbírej mobil

Díky spolupráci s projektem Remobil můžeme staré a nepotřebné mobilní telefony proměnit ve finanční podporu. Stačí vytáhnout ze svých skříní nepoužívané mobilní telefony a přinést je na sběrná místa (třeba k nám do Ondrášku). Remobil nám pak za každý mobil daruje 10 Kč na naši péči.

Kontakt

Přihlásili jsme se k etickému kodexu fundraisingu a dodržujeme jeho zásady.

Daňové zvýhodnění dárců (Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Umožňuje odečíst věnované dary od základu daně.)

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.