Mobilní hospic pro dospělé

Poskytujeme nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám odbornou zdravotní a psychosociální podporu v domácím prostředí. Rodinu zaškolíme a společně projdeme krok po kroku celou péčí. Probereme vaše obavy a budeme hledat možná řešení. 

Tým mobilního hospice tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, poradce pro pozůstalé, psychologové a duchovní. Naše služby poskytujeme bezplatně.

Společně s nemocným a jeho rodinou se snažíme udržet dobrou kvalitu života i v pokročilé fázi nemoci. Respektujeme důstojnost člověka, dbáme na individuální přístup k nemocnému, uznáváme jeho jedinečnost. Poskytujeme podporu pečujícím a doprovázíme nemocné tak, aby mohli v klidu a důstojně zemřít doma, v kruhu svých blízkých.

Žádost o přijetí do péče

V případě zájmu o přijetí volejte v pracovní dny od 8:00 do 15:00 na telefonní číslo 725 409 411 nebo 724 975 278. Naši pracovníci vyjíždějí také do domácností klientů a podobně. Pokud se tak nedovoláte, zavolají vám při nejbližší možné příležitosti zpět.

Naše pracovnice bude zjišťovat jaké je základní onemocnění a aktuální potíže. Potřebujeme znát vaše bydliště a jména ošetřujících lékařů. Doba přijetí se odvíjí od naléhavosti a obtíží pacienta.

Podmínky přijetí do péče

  1. věk nemocného je minimálně 18 let,
  2. léčba nemoci byla ukončena a nachází se v závěrečné fázi nemoci,
  3. rodina žije na území města Ostravy a v okolí do 30 km od sídla hospice,
  4. u nemocného je 24 hodin denně alespoň jedna blízká osoba, která o nemocného pečuje.

Jak péče probíhá

Naše péče začíná příjmovou návštěvou, kdy do domácnosti přijede lékař a zdravotní sestra. Lékař pacienta vyšetří, zhodnotí, upraví medikaci a stanoví plán péče. Určí, jak časté budou návštěvy zdravotníků, což se ale mění podle aktuálního zdravotního stavu nemocného.

Následuje návštěva našeho sociálního pracovníka, případně dle aktuálních potřeb návštěva ostatních členů týmu.

Lékaři a zdravotní sestry v průběhu péče řeší všechny tělesné obtíže. Nejvíce bolest, dále dušnost, nevolnost, zvracení či úzkost. Ošetřujeme rány, měníme močové katetry a zaučíme rodiny v péči o stomie a PEGy. Pokud je potřeba, podáváme infuze. Zaučujeme rodinu v péči o nemocného.

Každá rodina má k dispozici pohotovostní číslo, na které může volat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na tomto telefonním čísle je zdravotní sestra, která dle situace kontaktuje lékaře, případně vyjíždí na pohotovostní domácí návštěvu.

Zajistíme potřebné kompenzační pomůcky (například polohovací postel, invalidní vozík, infuzní pumpy, koncentrátory kyslíku, odsávačky, enterální pumpy apod.)

Sociální pracovnice vám pomohou zorientovat se v situaci a vyřídit si nárokové příspěvky, jako je příspěvek na bydlení, na péči, důchody apod. Budou vás doprovázet obtížnou životní situací a můžete se na ně obrátit se všemi svými dotazy a problémy.

Můžete využít psychologickou či duchovní pomoc a podporu.

Poradce pro pozůstalé vás může provést obdobím po úmrtí vašeho blízkého. Nabízí poradenství a pomoc, organizuje svépomocné skupiny pro pozůstalé.

Půjčení pomůcek

Našim stávajícím klientům nabízíme zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Ostatním pouze dle kapacity. Naše zdravotní sestry vás v zacházení s pomůckami zaučí.

Ceny zapůjčení najdete v seznamu pomůcek.

V případně zájmu o zapůjčení pomůcky volejte na telefonní číslo 603 566 336.

Naše organizace je zapojena do projektu Centra paliativní péče, z. ú., který systematicky mapuje rozvoj hospicové péče v ČR. Součástí tohoto projektu je i sběr zpětné vazby prostřednictvím dotazníku, který rozesíláme po ukončení péče. Budeme rádi, pokud se s námi o vaši zkušenost podělíte. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.