MUDr. Daša Hanzelyová

MUDr. Daša Hanzelyová

lékař pro dospělé

Promovala na lékařské fakultě UPJŠ v Košicích v roce 2011. V témže roce nastoupila na onkologickou kliniku ve Fakultní nemocnici v Ostravě. V roce 2016 úspěšně absolvovala atestaci v oboru radiační onkologie. 

Od roku 2018 působila na oddělení klinické onkologie v Městské nemocnici v Ostravě. Ve stejném roce nastoupila do Mobilního hospice Ondrášek, kde působí jako lékař pro mobilní hospic a lékař v ambulanci paliativní medicíny. V roce 2020 získala atestaci z paliativní medicíny. 

V současné době je zařazena do předatestační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství. Je členkou České společnosti paliativní medicíny a České lékařské komory.