Bc. Bronislava Husovská, DiS.

Bc. Bronislava Husovská, DiS.

ředitelka

Vystudovala střední zdravotnickou školu a později také obor Sociální a charitativní práce. Pracovala jako zdravotní sestra na chirurgickém a anesteziologickém oddělení. Od roku 2000 působila v charitní ošetřovatelské a hospicové péči. 

Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila už v začátcích jeho fungování (r. 2005). V roce 2009 získala ocenění "Sestra roku". Absolvovala měsíční stáž a speciální kurz dětské domácí paliativní péče v Dětském domácím hospici ve Varšavě. 

Od roku 2015 je ředitelkou organizace. V roce 2022 získala ocenění České společnosti paliativní medicíny za Významný přínos paliativní péči v ČR. V témže roce byla zvolena členkou představenstva Fóra mobilních hospiců. Je členem pracovní skupiny implementace Koncepce dětské paliativní péče v ČR vedené Institutem Pallium a sesterské pracovní skupiny Ambulance paliativní medicíny u ČSPM.

Je pověřena řízením organizace. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti paliativní péče.