Kateřina Trvajová

Kateřina Trvajová

dětská sestra

Vystudovala Střední zdravotnickou školu obor Dětská sestra. Pracovala 5 let na dětském oddělení, dále na dětské JIP a na dětské odborné ambulanci. 

Do Ondrášku nastoupila v lednu 2019. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dětské a dospělé pacienty.