Bc. Zuzana Priesolová

Bc. Zuzana Priesolová

sociální pracovnice
v odlehčovacích službách

Vystudovala obor sociálně zdravotní a geriatrická péče na Ostravské univerzitě, poté doplňující pedagogické studium. Pracovala s lidmi s mentálním postižením, jako knihovnice v oddělení pro děti a mládež a jako sociální pracovnice v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. V Mobilním hospici Ondrášek působí od prosince 2015.