O Mobilním hospici Ondrášek

Mobilní hospic Ondrášek, obecně prospěšná společnost, poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí.

Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

Péči poskytujeme také dětským pacientům. Do péče přijímáme děti s pokročilým onkologickým nebo jiným nevyléčitelným onemocněním, které vyžadují trvalou nebo jen přechodnou intenzivnější péči. Spolupracujeme s Klinikou dětské onkologie v Brně a s oddělením dětské hematologie a hematoonkologie v Ostravě.

Důraz klademe na léčbu bolesti a zmírnění dalších příznaků provázejících terminální stadium nemoci. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře. Součástí naší péče je také poskytování odborného sociálního poradenství. A to jak v domácím prostředí klientů, tak v poradně, která je součástí mobilního hospice.

Hospicová péče je péčí komplexní, všímá si fyzických, psychických, sociálních i duchovních potřeb nemocného i jeho blízkých. Proto je náš tým multidisciplinární a tvoří jej lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, psychiatr, dobrovolníci a duchovní.

 Ke dni 5. 7. 2014 jsme zahájili veřejnou sbírku na podporu činnosti našeho hospice. Finanční prostředky použijeme na úhradu mezd zdravotních sester a lékařů, na nákup zdravotnických pomůcek a na vybudování dětského hospicového stacionáře. Sbírkový účet : Komerční banka, a.s. 35- 3935670257/0100.

Všem přispěvatelům děkujeme za podporu, které si velmi vážíme. 


                                                                                                

V lednu 2013 založili MUDr. Zuzana Pětrošová, MUDr. Petr Jemelík a MUDr. David Koudelka občanské sdružení "Běžím s Majklem". Cílem sdružení je podpora MHO.

                              

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz