20 let

jsme oporou…
v posledních dnech

Pojďme slavit společně

Narozeninový
dárek pro nás

Oslavte s námi 20 let každodenní péče o nevyléčitelně nemocné. Narozeninový dárek od vás může zajistit, abychom tady byli dalších 20 let.

Dárková taška

Obsah tašky:

Darovat

Poukaz

Obsah poukazu:

Darovat

Překvapení

Překvapte nás a darujte jakoukoli částku, která vám dává smysl. A budeme potěšeni, napíšete-li nám, jakou má darovaná částka souvislost.

Darujte sebe napořád

Staňte se našim trvalým dárcem. Stanete se tak třešinkou na narozeninovém dortu:

Darovat

Darovali jsme

Jsme součástí různých příběhů, na chvíli i součástí různých rodin.

Jak šel čas

Z počátku jsme za pacienty jezdili tramvají. Teď máme 12 osobních automobilů. Co se za 20 let změnilo?

Ikona - bublina
Ikona - bublina

2023

Rozšíření týmu

Přijímáme nové zdravotní sestry, lékaře, asistentku odlehčovací služby i posilu administrativy. Prostory opět přestávají vyhovovat našim potřebám a administrativní část týmu se stěhuje do nových prostor na ulici Volgogradská. Přímý tým zůstává v sídle Ondrášku.

Akreditované pracoviště pro zdravotní sestry

Stáváme se akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání zdravotních sester v paliativní péči.

2022

Vznik Odlehčovací terénní služby

Chceme usnadnit rodinám péčí o jejich blízké. Zakládáme proto odlehčovací službu. Pomáháme například s hygienou, oblékáním, doprovodem na procházku, k lékaři či na úřad, trénováním paměti. Předčítáme, povídáme si. Pomůžeme s příspěvkem o péči.

2021

Uzavření Dětského hospicového stacionáře

Dochází k poklesu využití denního stacionáře. Provoz už pro nás není možný. Po zvážení všech možností k prvnímu dni roku 2021 ukončujeme služby Dětského hospicového stacionáře. O děti v domácnostech pečujeme dál.

2018

Uzavíráme smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Od tohoto roku začínají být naše služby hrazeny zdravotní pojišťovnou. V současné době pokryjí 33 % našeho rozpočtu, což je pro nás velká pomoc. Stále jsme ale závislí na vícezdrojovém financování.

2017

Vzniká Ambulance paliativní péče

Rozšiřujeme služby a nabízíme pomoc lidem, kteří zatím nemusí být přijati do mobilního hospice nebo ještě nemají ukončenou kurativní léčbu a trápí je zdravotní nebo psychické obtíže.

Akreditované pracoviště

Stáváme se akreditovaným pracovištěm v oboru paliativní medicína. Mohou se tak u nás připravovat lékaři, kteří se chystají k atestaci z paliativní medicíny.

Kampaň DOMA. a Papučový den

Vymýšlíme kampaň pro osvětu mobilních hospiců. První ročník probíhá pro Ondrášek v Moravskoslezském kraji. To ještě netušíme, že v roce 2023 bude kampaň celostátní a zapojí se do ní téměř 50 mobilních hospiců z celé ČR.

Registrace odborné knihovny

V Ondrášku vzniká knihovna s materiály pro odborníky i laickou veřejnost. Najdete v ní beletrii, knihy pro děti i knížky o tom, jak o smrti mluvit.

2015

Stěhování do větších prostor

Současné prostory přestávají stačit. Přibíráme nové zaměstnance a rozšiřujeme naši kapacitu. Stěhujeme se proto do nových (současných) prostor na ulici Gurťjevova.

Zřizujeme Dětský hospicový stacionář

Snažíme se ulehčit rodičům, kteří o své dítě pečují 24 hodin denně. Zakládáme dětský stacionář, kde pracují zdravotní sestry zaučené v paliativní péči. K dispozici je lékař a fyzioterapeut.

Nové výzvy

Ondrášek prochází celkovou transformací. Mění se vnitřní postupy, fungování fundraisingu, dochází k personálním změnám, vybavujeme pracoviště IT technikou.

2014

Vzniká Centrum vzdělávání

Po deseti letech zkušeností začínáme vzdělávat v paliativní péči ostatní. Pořádáme kurzy v Ondrášku, vyjíždíme na konference, přijímáme stážisty.

2011

Začínáme pečovat o dětské pacienty

Doposud jsme pečovali o dospělé pacienty v Ostravě a okolí. Cítíme ale potřebu také dětské hospicové péče. Začínáme se proto starat o dětské pacienty. Protože služby chybí, pečujeme o děti v celém Moravskoslezském kraji.

2004

Založení Mobilního hospice Ondrášek

JUDr. Sylva Vartová po vlastní zkušenosti zakládá Mobilní hospic Ondrášek pro dospělé pacienty.

Partneři 20 let

Generální partner

Partneři