Mobilní hospic pro děti

Dáváme možnost nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodičům prožít poslední chvíle svého života doma, aby rodina mohla zůstat pohromadě. Základem je respekt k individualitě každého dítěte a k jeho měnícím se potřebám. Respektujeme vždy soukromí rodiny a její přání.

Rodinu zaškolíme a společně projdeme krok po kroku celou péčí. Probereme vaše obavy a budeme hledat možná řešení.

Tým mobilního hospice tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, poradce pro pozůstalé, psychologové a duchovní. Naše služby poskytujeme bezplatně.

Žádost o přijetí do péče

V případě zájmu o přijetí volejte v pracovní dny od 8:00 do 15:00 na telefonní číslo 603 566 336. Naši pracovníci vyjíždějí také do domácností klientů a podobně. Pokud se tak nedovoláte, zavolají vám při nejbližší možné příležitosti zpět.

Sociální pracovnice s vámi sepíše takzvaný První kontakt, který obsahuje zejména informace o onemocnění dítěte, jeho průběhu a aktuálnímu stavu. Bude potřebovat jména ošetřujících lékařů, kteří naše služby doporučili. Dále bude zjišťovat v jakých podmínkách a kdo bude o dítě pečovat. Doba přijetí se odvíjí od naléhavosti a obtíží dítě.

Podmínky přijetí do péče

Konkrétní podmínky se liší dle onemocnění dítěte.

Obecné podmínky přijetí

 1. nevyléčitelně nemocné dítě od narození do 18 let,
 2. u nemocného je 24 hodin denně alespoň jedna blízká osoba,
 3. důležitá je úzká spolupráce s ošetřujícími pediatry a ambulantními specialisty.

Podmínky přijetí dle onemocnění

 • Dítě je v závěrečné fázi onemocnění s ukončenou léčbou (onkologická onemocnění, orgánová selhání, genetické syndromy atd.) a očekávaným úmrtím v řádu týdnů, maximálně několika měsíců. Rodina žije na území Moravskoslezského kraje.
 • Dítě s chronickým, pomalu postupujícím onemocněním (těžká forma DMO, neurodegenerativní onemocnění, svalové dystrofie, vrozené vývojové vady, postižení CNS, vegetativní stavy po resuscitaci, genetické postižení, mitochondriální vady atd). Jde o děti s život limitujícím onemocněním, ale nikoliv o pacienty s ukončenou možností kurativní léčby. Tj. hospic je nepřebírá do péče, hlavním ošetřujícím lékařem je praktický lékař pro děti a dorost a lékaři odborných ambulancí. Rodina žije na území města Ostravy a v okolí do 30 km od sídla hospice.

Jak péče probíhá

Dítě v závěrečné fázi onemocnění s ukončenou léčbou

  Dítě převezmeme do péče (forma tzv. domácí hospitalizace) na první příjmové návštěvě, kdy do domácnosti přijede lékař a zdravotní sestra. Lékař stanoví plán péče a určí pravidelné lékařské a sesterské návštěvy. To se mění podle aktuálního zdravotního stavu dítěte.

  Následuje návštěva našeho sociálního pracovníka, případně dle aktuálních potřeb návštěva ostatních členů týmu.

  Lékaři a zdravotní sestry v průběhu péče řeší všechny tělesné obtíže a zajistí potřebné léky. Každá rodina má k dispozici pohotovostní číslo, na které může volat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na tomto telefonním čísle je zdravotní sestra, která může dle situace kontaktovat lékaře.

  Zajistíme potřebné kompenzační pomůcky (například polohovací postel, invalidní vozík, infuzní pumpy, koncentrátory kyslíku, odsávačky, enterální pumpy apod.).

  Půjčení pomůcek

  Našim stávajícím klientům nabízíme zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Ostatním pouze dle kapacity. Naše zdravotní sestry vás v zacházení s pomůckami zaučí.

  Ceny zapůjčení najdete v seznamu pomůcek.

  V případně zájmu o zapůjčení pomůcky volejte na telefonní číslo 603 566 336.

  Sociální pracovnice vám pomohou zorientovat se v situaci a vyřídit si nárokové příspěvky. Budou vás doprovázet obtížnou životní situací a můžete se na ně obrátit se všemi svými dotazy a problémy.

  Můžete využít psychologickou či duchovní pomoc a podporu.

  Poradce pro pozůstalé vás může provést obdobím po úmrtí dítěte. Nabízí poradenství a pomoc, organizuje svépomocné skupiny pro pozůstalé rodiče.

  Děti s chronickým, pomalu postupujícím onemocněním

   Rodinám nabízíme asistenci v ošetřovatelské péči. To znamená, že dítě nepřebíráme výhradně jen do naší péče. Hlavním ošetřujícím lékařem je praktický lékař pro děti a dorost.

   Dítě přijmeme na dobu 3 měsíců na první příjmové návštěvě, kdy do domácnosti přijede lékař a zdravotní sestra. V průběhu tohoto období zaučíme rodiče v ošetřovatelské péči o dítě.

   Sociální pracovnice vám pomohou zorientovat se v situaci a vyřídit si nárokové příspěvky. Budou vás doprovázet obtížnou životní situací a můžete se na ně obrátit se všemi svými dotazy a problémy.

   Můžete využít psychologickou či duchovní pomoc a podporu.