Sociální poradna

Posláním Odborného sociálního poradenství Mobilního hospice Ondrášek (dále jen MHO) je poskytovat klientům informace, podporu a doprovázení při péči o umírajícího, stejně tak jako v nelehké době po úmrtí blízkého. Jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají s život limitujícím onemocněním.

Odborné sociální poradenství je poskytováno formou ambulantní, terénní, telefonickou a prostřednictvím e-mailu.

Kontakty

 • Telefon: 724 975 278 nebo 603 566 336
 • E-mail: socialni@mhondrasek.cz
 • Sociální poradna
  Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh

S čím vám pomůžeme

 • Provedeme vás a vaše blízké obtížnou životní situací.
 • Pomůžeme vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nevyléčitelně nemocného člověka.
 • Poskytneme vám informace o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, kompenzační pomůcky apod.).
 • Poradíme vám s žádostí o nárokové dávky (příspěvek na bydlení, na péči apod.).
 • Pomůžeme vám při zprostředkování psychologické, psychiatrické nebo duchovní péče.
 • Poskytneme vám kontakt na právní pomoc.
 • Poradíme vám v oblastech pohřebnictví a pozůstalosti.
 • Nabízíme vám bezpečný prostor pro truchlení.
 • Poskytujeme psychosociální pomoc a krizovou intervenci.

Našim cílem je

 • klient informovaný o všech možnostech pomoci při péči a umírání o osobu blízkou s nevyléčitelným onemocněním,
 • klient informovaný a podpořený v době po úmrtí osoby blízké,
 • klient doprovázený v průběhu nemoci a umírání.

Kdo jsou našimi klienty

 • lidé žijící na území Moravskoslezského kraje
 • bez věkového omezení
 • osoby v krizi

Osoby v krizi jsou pro nás lidé, kteří již nemají kapacitu čelit dané situaci obvyklým způsobem za pomocí vlastních sil, ani s pomocí svých blízkých a přátel, v přijatelném čase a navyklým způsobem, ale mají vůli situaci řešit, a proto se na nás obracejí. Psychickou krizi vnímáme jako normální reakci na náročnou životní situaci a nabízíme podporu a pomoc najít takové způsoby řešení, které jim pomohou ji zvládnout.

Za osoby v krizové situaci považujeme především:

 1. osoby, které se ocitly v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti,
 2. terminálně nemocní dospělí a děti,
 3. osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, nebo si jen nevědí rady,
 4. osoby, které se staly pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení, vyrovnávají se se ztrátou a zármutkem.

Jaké jsou naše zásady

 • Zachování důstojnosti klienta
 • Diskrétnost – všichni pracovníci MHO jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Nestrannost a rovný přístup-služby sociální poradny a poradny pro pozůstalé, jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod.
 • Respektujeme individuální potřeby klientů a jejich právo na soukromí.

Všechny služby poskytujeme bezplatně a řídíme se veřejným závazkem.

Telefonické konzultace

 • Pracovní dny od 8:00 do 15:00
 • Telefon: 724 975 278 nebo 603 566 336

Sociální poradci vyjíždějí také do domácností klientů a přijímají je v poradně. Pokud se tak nedovoláte, zavolají vám při nejbližší možné příležitosti zpět.

Provozní doba poradny pro osobní schůzky

 • Pondělí 8:30 – 15:00
 • Čtvrtek 8:30 – 17:00

Osobní setkání se sociálním pracovníkem může proběhnout také v jiných termínech, dle telefonické domluvy, a to v našem poradenském centru nebo u vás doma.

Dotazník spokojenosti

Pokud nám chcete poslat zpětnou vazbu k poskytování péče, vyplňte, prosíme, dotazník spokojenosti. Za vaši zpětnou vazbu děkujeme. Je pro nás cenným zdrojem informací o naší práci a možností se rozvíjet.

Stížnosti

V případě, že jste nebyli spokojeni s našimi službami, máte možnost si stěžovat u vedoucí pracovnice, či ředitelky organizace. Stížnost může být podána písemnou formou prostřednictvím formuláře, nebo ústně do záznamu.